.

Αρμοδιότητα της Β' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων είναι να προβάλει τα ευρήματα που έρχονται στο φως στις περιοχές ευθύνης της.

Πώς εξηγείται η κραυγαλέα αδιαφορία της κεντρικής και τοπικής εξουσίας προς την κομποστοποίηση και ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή;
Πρόκειται για μια λύση σχετικά φθηνή, που δεν έχει μεγάλο περιθώριο κέρδους για τους εργολάβους των σκουπιδιών και στηρίζεται στη συμμετοχή του κόσμου.

Που πρέπει να πάνε τα σκουπίδια;

     Σύμφωνα με στοιχεία της EUROSTAT είμαστε σταθερά η πιο σπάταλη χώρα σε καταστροφή εκτάσεων γης για ταφή σκουπιδιών σε ΧΥΤΑ. Αυτό συμβαίνει διότι είμαστε, σήμερα, η ουραγός χώρα (EU15) στην ανακύκλωση και την κομποστοποίηση , καταλήγοντας έτσι να θάβουμε πανελλαδικά ίσως και πάνω απ΄το 95% (το ΥΠΕΧΩΔΕ δηλώνει ψευδώς περ.85%) των σκουπιδιών μας , ποσοστό που είναι περισσότερο από το τριπλάσιο του Ευρωπαικού(EU 15) μέσου όρου.
     Αυτό και μόνο είναι αρκετό να τεκμηριώσει , ότι το πρόβλημα της διαχείρισης των σκουπιδιών δεν οφείλεται στην έλλειψη χώρων ταφής. Έχουμε ήδη κατεστραμμένες και ‘’διαθέσιμες’’ εκτάσεις γης , τρεις φορές περισσότερες , ακόμα και με τον μέσο όρο ( EU15).
     Στο ερώτημα λοιπόν που πρέπει να πάνε τα σκουπίδια της Αττικής απαντάμε:
     Δεν χρειάζεται να πάνε ούτε στο Γραμματικό ούτε στην Κερατέα ούτε σε οποιοδήποτε άλλο μέρος. Η μείωση του όγκου των απορριμμάτων στον μέσο όρο της ΕΕ , με την κομποστοποίηση και την ανακύκλωση , εξασφαλίζει την λειτουργία του ΧΥΤΑ Λιοσίων για δεκαετίες.