.

Αρμοδιότητα της Β' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων είναι να προβάλει τα ευρήματα που έρχονται στο φως στις περιοχές ευθύνης της.

Πώς εξηγείται η κραυγαλέα αδιαφορία της κεντρικής και τοπικής εξουσίας προς την κομποστοποίηση και ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή;
Πρόκειται για μια λύση σχετικά φθηνή, που δεν έχει μεγάλο περιθώριο κέρδους για τους εργολάβους των σκουπιδιών και στηρίζεται στη συμμετοχή του κόσμου.

Δευτέρα, 31 Μαΐου 2010

Η εικόνα ενός «παραδομένου» Γραμματικού στις ορέξεις των εργολάβων είναι απαράδεκτη.

Επιβάλλεται , άμεσα , η δημιουργία νέας πολυμελούς συντονιστικής επιτροπής που θα προέλθει μέσα από λαϊκή συνέλευση.Ας αποκτήσουν νόημα οι λέξεις επιτροπή και συντονισμός.

Κυριακή ήλθε η πληροφορία σε κάτοικους του Γραμματικού , ότι στον χώρο της χωματερής εργάζονταν παράνομα χειριστές μηχανημάτων. Η παρανομία εν προκειμένω είναι ότι απαγορεύονται οι εργασίες την Κυριακή (είχαν άδεια;) και ότι απουσίαζαν οι αρχαιολόγοι .
Ειδοποιήθηκε ο πρόεδρος της κοινότητας ο οποίος μαζί με τους κατοίκους πήγαν στο εργοτάξιο όπου διαπίστωσαν ότι τα μηχανήματα ήταν σε λειτουργία. Έγινε η σύλληψη τους από την αστυνομία και μεταφέρθηκαν στο ΑΤ Μαραθώνα όπου έγιναν μηνύσεις και ακολουθήθηκε η διαδικασία του αυτοφώρου.
Ερωτηματικά προκαλεί η στάση της Αστυνομίας η οποία επιτρέπει την παράνομη εκτέλεση εργασιών από τον εργολάβο τις Κυριακές και μάλιστα χωρίς την παρουσία αρχαιολογικής υπηρεσίας .Είναι φανερό ότι έχουν σαν δεδομένο ότι η τοπική κοινωνία έχει αποδεχτεί την χωματερή και παρανομούν απροκάλυπτα.
Η εικόνα ενός «παραδομένου» Γραμματικού στις ορέξεις των εργολάβων είναι απαράδεκτη. Είναι εξοργιστικό το γεγονός ότι η συντονιστική επιτροπή του Γραμματικού έχει μεταβληθεί σε ένα φάντασμα , αφού κανείς δεν γνωρίζει ούτε τα πρόσωπα που την απαρτίζουν. Δεν είναι σε θέση να κινητοποιήσει τους κατοίκους του Γραμματικού , πέρα από ένα μικρό αριθμό ,και δεν τους παρέχει στοιχειώδη ενημέρωση. Η κατάσταση είναι σε τέλμα , οι πολίτες διχασμένοι .
Επιβάλλεται , άμεσα , η δημιουργία νέας πολυμελούς συντονιστικής επιτροπής που θα προέλθει μέσα από λαϊκή συνέλευση. Οι πολίτες να επιλέξουν άτομα τα οποία εμπιστεύονται , χωρίς χρώματα . Άτομα γιά να ελέγξουν τις παρανομίες , να βάλουν στόχους στην μάχη κατά της χωματερής και να τους υλοποιήσουν. Να πυκνώσουν τις ειρηνικές κινητοποιήσεις και να ενημερώνουν πειστικά την κοινή γνώμη και πέρα από τα όρια του Γραμματικού. Υπάρχουν άνθρωποι ικανοί και πρόθυμοι να δουλέψουν σε αυτόν τον αγώνα . Ας αποκτήσουν νόημα οι λέξεις επιτροπή και συντονισμός. Δεν έχουμε καιρό για χάσιμο .

Κυριακή, 30 Μαΐου 2010

O «χαμένος θησαυρός» των οργανικών αποβλήτων

Τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα αποτελούν την πλειονότητα των οικιακών απορριμμάτων, φτάνοντας το 40%-60%. Eίναι όλα τα οργανικής προέλευσης απόβλητα. Σε αυτά ανήκουν τα υπολείμματα τροφών και τα πράσινα απόβλητα των κήπων (κλαδέματα, φύλλα, χορτάρι)

Του Τάσου Σαραντη

Μέτρα για να βελτιωθεί η διαχείριση των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων στην Eυρωπαϊκή Eνωση και να αξιοποιηθούν σημαντικά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη θέσπισε Eυρωπαϊκή Eπιτροπή. Tα βιοαποδομήσιμα απόβλητα από κήπους, κουζίνες και τρόφιμα ανέρχονται σε 88 εκατομμύρια τόνους κάθε χρόνο και ενδέχεται να έχουν μείζονος σημασίας επιπτώσεις στο περιβάλλον. Tαυτόχρονα, όμως, μπορούν να αποτελέσουν πηγή ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και ανακύκλωσης υλικών.Tα βιοαποδομήσιμα απόβλητα αποτελούν την πλειονότητα των οικιακών απορριμμάτων, φτάνοντας το 40%-60%. Eίναι όλα τα οργανικής προέλευσης απόβλητα. Σε αυτά ανήκουν τα υπολείμματα τροφών και τα πράσινα απόβλητα των κήπων (κλαδέματα, φύλλα, χορτάρι). Aν και η κύρια πηγή παραγωγής οργανικών αποβλήτων είναι τα σπίτια, μεγάλο ποσοστό προέρχεται και από τις δημοτικές δραστηριότητες (πάρκα, άλση, δεντροστοιχίες κ.α.). Στη συντριπτική τους πλειονότητα τα απόβλητα αυτά καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής ή ακόμη χειρότερα σε ανεξέλεγκτες χωματερές. H ταφή τους χωρίς προηγούμενη επεξεργασία καταλαμβάνει πολύτιμο χώρο στους XYTA και παράγει μεθάνιο.
H παραγωγή μεθανίου, ενός αερίου με ικανότητα επιδείνωσης του φαινομένου του θερμοκηπίου 25 φορές υψηλότερη από το διοξείδιο του άνθρακα, αποτελεί την κύρια περιβαλλοντική απειλή από τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα. Eάν μεγιστοποιηθεί η επεξεργασία των αποβλήτων, το πλέον ορατό και ουσιαστικό όφελος θα είναι η αποφυγή εκπομπών αερίων θερμοκηπίου περίπου 10 εκατομμυρίων ισοδυνάμων τόνων διοξειδίου του άνθρακα το 2020.

Στόχοι
Περίπου το ένα τρίτο των στόχων που έχουν θεσπιστεί σε επίπεδο Eυρωπαϊκής Ένωσης για το 2020 σε ό,τι αφορά τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας για τις μεταφορές θα μπορούσε να επιτευχθεί αν χρησιμοποιηθεί το βιοαέριο που παράγεται από τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα, ενώ περίπου το 2% του συνολικού στόχου της Eυρωπαϊκής Eνωσης για τη χρήση ανανεώσιμων μορφών ενέργειας θα μπορούσε να επιτευχθεί εάν όλα τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα μετατρέπονταν σε ενέργεια. Tα καλής ποιότητας προϊόντα χώνευσης και λιπασματοποίησης από αναερόβιο χώνευση θα καθιστούσαν αποτελεσματικότερη την εκμετάλλευση αυτών των πόρων, επιτρέποντας τη μερική αντικατάσταση των μη ανανεώσιμων ανόργανων λιπασμάτων και συμβάλλοντας στη διατήρηση της ποιότητας των εδαφών στην E.E.
H πλήρης εφαρμογή των ήδη υφιστάμενων πολιτικών, υποστηριζόμενη από τη βελτιωμένη διαχείριση των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων, αναμένεται να αποδώσει περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη 1,5 έως 7 δισ. ευρώ, ανάλογα με το πόσο φιλόδοξη πολιτική ανακύκλωσης και πρόληψης ακολουθηθεί. Σύμφωνα με την Eυρωπαϊκή Eπιτροπή, δεν υφίστανται κενά πολιτικής σε επίπεδο Eυρωπαϊκής Eνωσης που θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν τα κράτη-μέλη να αναλάβουν τις ενδεδειγμένες ενέργειες. Mεταξύ των δράσεων προτεραιότητας συγκαταλέγεται η αυστηρή επιβολή των στόχων που αφορούν την απομάκρυνση των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων από τις χωματερές, η ορθή εφαρμογή της κλίμακας χαρακτηρισμού των αποβλήτων και άλλες διατάξεις της οδηγίας-πλαίσιο για τα απόβλητα, με τις οποίες δίδεται προτεραιότητα στην καθιέρωση χωριστών συστημάτων συλλογής.
Oι εθνικές πολιτικές των κρατών-μελών όσον αφορά τη διαχείριση των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων διαφέρουν αισθητά: Aλλα κράτη είναι ελάχιστα δραστήρια, ενώ άλλα ακολουθούν φιλόδοξη πολιτική.
Tα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη από τις διαφορετικές μεθόδους επεξεργασίας των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων εξαρτώνται από τις κατά τόπους συνθήκες, όπως η δημογραφική πυκνότητα, το κλίμα και οι υποδομές.
H λιπασματοποίηση και η αναερόβιος χώνευση είναι πλέον υποσχόμενες εναλλακτικές λύσεις, από περιβαλλοντική και οικονομική σκοπιά, για την αντιμετώπιση των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων που είναι αδύνατον να αντιμετωπιστούν προληπτικά. Ωστόσο, σημαντική προϋπόθεση αποτελεί τα υλικά με τα οποία τροφοδοτούνται οι αντίστοιχες διαδικασίες να είναι καλής ποιότητας. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό μπορεί να επιτευχθεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο με τη χωριστή συλλογή των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων.

Συστήματα
Yψηλής αποτελεσματικότητας συστήματα τα οποία βασίζονται στο διαχωρισμό των επιμέρους κατηγοριών των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων χρησιμοποιούνται ήδη στην Aυστρία, τη Γερμανία, το Λουξεμβούργο, τη Σουηδία, το Bέλγιο, τις Kάτω Xώρες, την Kαταλονία της Iσπανίας και ορισμένες περιφέρειες της Iταλίας. Σύμφωνα με την Oδηγία 31/1999/EK για την Yγειονομική Tαφή των Aποβλήτων, στους Xώρους Yγειονομικής Tαφής μη επικινδύνων αποβλήτων πρέπει να καταλήγουν υπολείμματα και όχι ανεπεξέργαστα απόβλητα, ενώ τίθενται ποσοτικοί στόχοι και χρονοδιάγραμμα για να μειωθούν σταδιακά τα οργανικά (αποφάγια και κλαδέματα) απόβλητα κατά 25%, 50% και 65% μέσα σε 5, 8 και 13 χρόνια αντίστοιχα (σε σχέση με το 1995).
Eφικτή λύση η οικιακή κομποστοποίηση
Σύμφωνα με την Oικολογική Eταιρεία Aνακύκλωσης, ο βιωσιμότερος τρόπος εναλλακτικής διαχείρισης των οργανικών αποβλήτων είναι η κομποστοποίηση-λιπασματοποίηση είτε σε βιομηχανική κλίμακα, είτε σε δημοτική κλίμακα, ή σε οικιακή κλίμακα. O τελευταίος τρόπος αναφέρεται στην «Oικιακή Kομποστοποίηση», στη μετατροπή δηλαδή των οικιακών οργανικών αποβλήτων σε κομπόστ (λίπασμα, εδαφοβελτιωτικό ή χούμους). Aυτό μπορεί να γίνει πολύ εύκολα με τη χρήση ειδικών κάδων κομποστοποίησης. H Oικολογική Eταιρεία Aνακύκλωσης έχει ήδη υλοποιήσει πιλοτικά προγράμματα οικιακής κομποστοποίησης σε συνεργασία με το Λύκειο Aναβρύτων, το Δήμο Eλευσίνας, την Kοινότητα Aνοιξης και τελευταία με τον Δήμο Mελισσίων. H οικιακή κομποστοποίηση μπορεί να γίνει και χωρίς τη χρήση κάδου, απλώς με τη δημιουργία ενός σωρού βιοαποδομήσιμων υλικών, τα οποία τηρούν κάποιες στοιχειώδεις προδιαγραφές στη σύνθεσή τους, το μέγεθός τους (κατάτμηση), το μέγεθος του σωρού και την υγρασία. H οικιακή κομποστοποίηση είναι εφικτή και εύκολη για τον καθένα. Δεν εμπεριέχει σχεδόν κανένα κόστος, παρά μόνο για την αγορά κάδου κομποστοποίησης, εφόσον αυτή θεωρηθεί απαραίτητη. Tο κόστος γρήγορα αποσβένεται, από την παραγωγή κομπόστ (είδος βελτιωτικού του εδάφους) που χρησιμοποιείται στον κήπο ή στις γλάστρες.
Tα κομποστοποιήσιμα υλικά πρέπει να είναι φυτικής προέλευσης και όχι ζωικά. Aυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να ρίξουμε σε έναν κάδο οικιακής κομποστοποίησης υπολείμματα κρεάτων, μαγειρεμένα φαγητά, γαλακτοκομικά προϊόντα, λάδια, ανόργανα υλικά, «άρρωστα» φυτά και κόπρανα κατοικίδιων ζώων.
Tο οικιακό κομπόστ είναι άριστης ποιότητας και ασφαλές προϊόν γιατί προέρχεται από διαλογή στην πηγή (στην κουζίνα μας και στον κήπο μας) και δεν υπάρχει καμία πιθανότητα τοξικών προσμείξεων, όπως μπορεί να συμβαίνει με το κομπόστ βιομηχανικού τύπου αν δεν έχει προηγηθεί χωριστή συλλογή.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Παρασκευή, 28 Μαΐου 2010

Διακήρυξη της Δύναμης Πολιτών


Η Δύναμη Πολιτών σας καλεί
την Κυριακή 30 Μάη 11 π.μ. στο
1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Μάκρης
ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ
για το Σχέδιο Καλλικράτης
τις Δημοτικές εκλογές
και τη συμπαράταξη
των ενεργών πολιτών
Ν. Μάκρης, Μαραθώνα, Γραμματικού και Βαρνάβα
για ένα μεγάλο, αυτόνομο και ακομμάτιστο ψηφοδέλτιο νίκης।


Διακήρυξη της Δύναμης Πολιτών

Οι Δημοτικές εκλογές του Νοέμβρη ορίζονται από δύο σταθερές: Το σχέδιο Καλλικράτης και την πρωτοφανή οικονομική κρίση.
Το Σχέδιο Καλλικράτης εμφανίζεται ότι συμβάλει στο Διοικητικό εκσυγχρονισμό της χώρας. Στην πράξη όμως εξυπηρετεί τις άμεσες ταμειακές ανάγκες του κράτους και τις εκλογικές ανάγκες του κομματισμού.
Αυτό που δεν προωθείται είναι η συμμετοχή των πολιτών στο πρωτοβάθμιο κύτταρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η έννοια της Άμεσης Δημοκρατίας. Αντίθετα ενισχύεται το δημαρχοκεντρικό σύστημα, ενώ παραμένει το άδικο σύστημα της υπερενισχυμένης αναλογικής.
Ιδρύονται νέοι, υπερφυσικά ανεπτυγμένοι και με πολλές αρμοδιότητες Δήμοι, αλλά χωρίς τα ανάλογα οικονομικά μέσα. Τα δημοτικά έργα επαφίενται στον πατριωτισμό των ιδιωτικών κεφαλαίων που θα προσελκυστούν (με το αζημίωτο φυσικά) και την αύξηση της φορολογίας. Η Παιδεία, η Υγεία, η Κοινωνική Πρόνοια, ο Πολιτισμός θα είναι τα πρώτα θύματα στο νέο σχεδιασμό.
Μπορούν να χαρακτηριστούν ως θετικά τα μέτρα διαφάνειας που περιλαμβάνει το σχέδιο, αλλά η ατολμία για υιοθέτηση μορφών άμεσης Δημοκρατίας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και η φανερή έλλειψη εμπιστοσύνης στους πολίτες, περιορίζουν δραστικά την αποτελεσματικότητά τους.
Η οικονομική κρίση θα δοκιμάσει τις αντοχές του πολιτικού συστήματος και ειδικότερα της Κυβέρνησης απέναντι στη διογκούμενη λαϊκή δυσαρέσκεια για τα σκληρά οικονομικά μέτρα. Αυτό θα εκφραστεί στην ψήφο των πολιτών, που θα είναι ψήφος διαμαρτυρίας απέναντι σε εκείνα τα πολιτικά κόμματα που θεωρούνται συνυπεύθυνα για την κρίση. Και ως αποτέλεσμα θα έχει την ενίσχυση δημοτικών σχημάτων και κινήσεων που κινούνται έξω από το κομματικό κατεστημένο και τη λογική των χρισμάτων.
Οι κινήσεις πολιτών και τα ανεξάρτητα αυτο-διοικητικά σχήματα, που στις προηγούμενες Δημοτικές εκλογές συγκέντρωσαν πανελλαδικά ποσοστό 20%, αναμένεται να καταγραφούν ως πρώτη δύναμη στις εκλογές του Νοέμβρη ξεπερνώντας και τα δύο κόμματα εξουσίας.
Η ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ στις εκλογές του 2006 έσπασε την παράδοση και με την είσοδό της στο Δημοτικό Συμβούλιο εγκαινίασε μια νέα περίοδο στα Δημοτικά πράγματα της Ν. Μάκρης. Με τη σταθερή αγωνιστική παρουσία της ολόκληρη την τετραετία έδωσε πνοή και ουσία στο θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και έβαλε πάνω από μικροπολιτικές και συμφέροντα την εξυπηρέτηση των πολιτών και του τόπου.
Στάθηκε αντίθετη στα σχέδια οργανωμένων συμφερόντων που επιδιώκουν την τσιμεντοποίηση της περιοχής, καταστρέφοντας το φυσικό της πλούτο
(Τσιμεντονήσι, Μπρέξιζα, δασάκι, παράνομες χωματερές, παραλία κλπ) και υπερασπίστηκε αρχές και αξίες αντίθετες με το πνεύμα συναλλαγής και διαφθοράς που ενδημεί στα ανώτερα κλιμάκια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Η ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ με μόνο μία έδρα στο Δημοτικό Συμβούλιο άσκησε ουσιαστική αντιπολίτευση και σε πολλές περιπτώσεις ήταν η ΜΟΝΗ αντιπολίτευση. Αλλά ο κύριος προσανατολισμός της ΔΥΝΑΜΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ήταν και είναι οι αγώνες, μέσα στην κοινωνία και ανάμεσα στους πολίτες και τα καθημερινά τους προβλήματα. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η πρόταση για τη συμπαράταξη ενός μεγάλου αυτόνομου και ακομμάτιστου ψηφοδελτίου νίκης.

Ας μην επιτρέψουμε στους «Μαυρογιαλούρους» να καταλάβουν την θέση του τοπικού άρχοντα .


Η Ελλάδα , υπό την απειλή υπέρογκων προστίμων , κάνει αγώνα δρόμου για το κλείσιμο 318 ανεξέλεγκτων χωματερών (ΧΑΔΑ). Όμως το πρόβλημα παίρνει απρόσμενα αρνητικές διαστάσεις , με κίνδυνο να μετατραπεί η χώρα σε ένα απέραντο σκουπιδότοπο.
Η Θεσσαλονίκη είναι το παράδειγμα. Η συμπρωτεύουσα είναι η πρώτη περιοχή που εφαρμόζεται το σύστημα της διάθεσης απορριμμάτων με κόστος ανά τόνο. Αρκετοί δήμοι της περιοχής , προκειμένου να αποφύγουν την πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση , στην κυριολεξία πετάνε τα σκουπίδια όπου βρουν (παραλίες , κοίτες των ποταμών , δάση).
Το φαινόμενο της Θεσσαλονίκης αναμένεται να πάρει τεράστιες διαστάσεις , όταν εφαρμοστεί πανελλαδικά , από τό επόμενο έτος , η αρχή «πληρώνω όσα σκουπίδια παράγω». Όταν οι Δήμαρχοι αντιληφθούν το μεγάλο κόστος της διάθεσης των απορριμμάτων στους ΧΥΤΑ θα θελήσουν να τα ξεφορτωθούν με πλάγιους τρόπους.
Είναι μελαγχολικό το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Δημάρχων δεν έχει στραφεί στην ανακύκλωση και κομποστοποίηση , αφού όχι μόνο θα μείωνε την οικονομική επιβάρυνση αλλά θα έδινε και πρόσθετα έσοδα στους Δήμους. Το πιο σημαντικό όμως θα ήταν η προστασία του περιβάλλοντος και η μη αναγκαιότητα της αναζήτησης χώρων ταφής , όπως στο Γραμματικό.
Φαίνεται πως η ανεπάρκεια των τοπικών αρχόντων είναι ο κανόνας . Ας μην επιτρέψουμε στους «Μαυρογιαλούρους» να καταλάβουν την θέση του τοπικού άρχοντα . Οι εκλογές έρχονται . Nα μαυρίσουμε τους άχρηστους και ας αναδείξουμε τους καλύτερους χωρίς να μας ενδιαφέρει το χρώμα τους.

Ας κοιμηθούμε ήσυχοι.....


Στο μελλοντικό ΧΥΤΑ–ΧΥΤΥ του Μαραθώνα δεν θα καταλήγουν «επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα (χρησιμοποιημένες σύριγγες, φιάλες με αίμα, ανθρώπινα μέλη κ.λπ.),ούτε ανάμειξη οικιακού τύπου απορρίμματα, γεγονός που εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για τη δημόσια υγεία (υγεία τόσο των πολιτών, όσο και των εργαζομένων στον ΧΥΤΑ- ΧΥΤΥ) και στο περιβάλλον».
Στη συνέχεια οι εμπλεκόμενοι Δημόσιοι φορείς θα κάνουν σωστά τη δουλειά τους με απερίγραπτο ζήλο και δεν θα παρατηρείται κανένα φαινόμενο διαφθοράς. Πολύ περισσότερο τα οχήματα που θα μεταφέρουν τα οικιακά απορρίμματα θα πληρούν τις κατάλληλες προδιαγραφές και δεν θα γίνεται λόγος για παρανομία. Θα λέγεται ΧΥΤΥ, δεν θα λέγεται ΧΥΤΑ. Ασχέτως αν τέσσερα γράμματα έχει το ένα(ΧΥΤΥ), τέσσερα και το άλλο(ΧΥΤΑ).
Αντί να κοιτάξουμε πώς θα μπορούσαμε να συρρικνώσουμε τον υπάρχον ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ Φυλής, αφήνουμε το κράτος με τους εργολάβους να δημιουργήσουν και άλλους ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ κλώνους. Αλήθεια, πριν 2 χρόνια όταν εγκαινιάστηκε ο ΧΥΤΑ- ΧΥΤΥ Φυλής δεν μας μιλούσαν για κάτι το διαφορετικό από τα τότε Άνω Λιόσια;
Άλλωστε το πόρισμα της ελληνικής Βουλής το λέει ξεκάθαρα, άλλο Μαντέλης και άλλο Παυλίδης.
Ας κοιμηθούμε ήσυχοι. Καληνύχτα σας.

Πέμπτη, 27 Μαΐου 2010

Περί επιτροπών και συντονισμού.

Ερώτημα:
Μπορούν οι πολίτες να εμπιστευθούν και να ακολουθήσουν μια συντονιστική επιτροπή , εάν δεν γνωρίζουν ουτε τα πρόσωπα που την απαρτίζουν;

Πρόταση διοργάνωσης συναυλίας στο Γραμματικό γιά τήν ανάδειξη τού προβλήματος ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ.

27/5/2010
Του Κυριάκου Γκίκα
E-mail: kyriakosgkikas@yahoo.co.uk

Δεν γνωρίζω αν όλα αυτά τα χρόνια, για την ανάδειξη του προβλήματος του ΧΥΤΑ - ΧΥΤΥ στο Γραμματικό, έγινε κάποια συναυλία από τους Δημάρχους και Κοινοτάρχες του μελλοντικού Καλλικράτειου Μαραθώνιου Δήμου.Μπορεί και να έγινε, δεν θέλω να κάνω λάθος!
Απευθύνομαι στους Συλλόγους Νέων της ευρύτερης περιοχής. Αφού οι σημερινοί τοπάρχες αδυνατούν, ας γίνει η πρώτη αρχή, από τους νέους της ευρύτερης περιοχής.
Σ' αυτή τη συναυλία, οι σημερινοί και μελλοντικοί τοπάρχες, θα είναι ευπρόσδεκτοι, αλλά "κανείς" δεν θα πρέπει να πάρει το μικρόφωνο.
Τον λόγο θα τον έχουν οι νέοι και οι τραγουδιστές. Ενώ φυλλάδια για το πως μπορεί να γίνει σωστή ανακύκλωση, θα πρέπει να διανέμονται στους παρευρισκόμενους.
Ένα συμβολικό ποσό εισόδου, θα είναι απαραίτητο, οι ταμίες των συλλόγων νέων, ας διαχειριστούν τα χρήματα, με σκοπό την αγορά 10-20 κάδων κομποστοποίησης, ώστε να διανεμηθούν στα σχολεία της περιοχής, στους υπάρχοντες Δήμους και Κοινότητες και σε άλλους δημόσιους φορείς της περιοχής ή σε οικογένειες που μένουν σε πολυκατοικίες.
ΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΤΡΟΠΟ, ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΣΥΝΑΥΛΙΑ!!!!
Τι λέτε; Συμφωνείτε;

Τετάρτη, 26 Μαΐου 2010

Τεχνικά κενά, αντιβαίνουν στις απαιτήσεις για χωροθέτηση ΧΥΤΑ στη θέση Μαύρο Βουνό Γραμματικού .Πρωτοβουλία πολιτών.

Πολίτες, με ευαισθησία και πίστη, ότι ο αγώνας εναντίον της κατασκευής ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ στο Γραμματικό δεν έχει χαθεί , κινούνται δραστήρια προς κάθε κατεύθυνση. Σύντομα ολοκληρώνεται μελέτη, από τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Α. Κελεπερτζή , η οποία θα περιλαμβάνει την αναγνώριση, επισήμανση, ανάλυση και την επιστημονική τεκμηρίωση των ενδεχόμενων τεχνικών αδυναμιών και παραλείψεων των συμβατικών στοιχείων (ΜΠΕ, περιβαλλοντικοί όροι) σε συνδυασμό με γεωλογικά δεδομένα, ώστε να αποδειχθεί με επάρκεια η καταλληλότητα ή μη της περιοχής για την εγκατάσταση ΧΥΤΑ. Η μελέτη αυτή μπορεί να αποτελέσει πολύ ουσιαστικό εργαλείο για την εκδίκαση της προσφυγής της Κοινότητας Γραμματικού στο ΣτΕ.
Ομάδα κατοίκων επισκέφτηκαν τον πρόεδρο της κοινότητας Γραμματικού και του ζήτησαν οικονομική βοήθεια για την πληρωμή της μελέτης. Ο πρόεδρος υποσχέθηκε ότι θα φέρει το θέμα στο Kοινοτικό Συμβούλιο.

Επιστολή από κ. Α.Κελεπερτζή προς κ. Κ.Γκίκα

EΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ, ΑΝΩ ΙΛΙΣΣΙΑ, 157 84 ΑΘΗΝΑ

E-MAIL : : kelepertsis@geol.uoa.gr

Αγαπητέ κ.Γκίκα,

Σε συνέχεια της προφορικής μας επικοινωνίας, σας γνωστοποιώ το ενδιαφέρον μου να παρέχω την επιστημονική μου γνωμάτευση σχετικά με τη διερεύνηση της καταλληλότητας της περιοχής «Σέσι» Γραμματικού για τη χωροθέτηση και την εγκατάσταση του προβλεπόμενου ΧYTA. Η περιοχή του έργου, όπως ήδη γνωρίζετε, έχει μελετηθεί τα προηγούμενα χρόνια από την επιστημονική μου ομάδα στα πλαίσια της συνεργασίας μας με την κοινότητα. Ο στρατηγικός μου σχεδιασμός ως Τεχνικός σας Σύμβουλος, προβλέπει τη σύνταξη μελέτης, η οποία θα περιλαμβάνει την αναγνώριση, επισήμανση, ανάλυση και την επιστημονική τεκμηρίωση των ενδεχόμενων τεχνικών αδυναμιών και παραλείψεων των συμβατικών στοιχείων (ΜΠΕ, περιβαλλοντικοί όροι) σε συνδυασμό με γεωλογικά δεδομένα, ώστε να αποδειχθεί με επάρκεια η καταλληλότητα ή μη της περιοχής για την εγκατάσταση ΧΥΤΑ. Συγκεκριμένα η μελέτη θα περιλαμβάνει σε γενικές γραμμές την :
1. Επισκόπηση της οριστικής (εγκεκριμένης από την Υπηρεσία) Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την αναγνώριση ενδεχόμενων παραβλέψεων και επιστημονικών αστοχιών στην καταγραφή των υφιστάμενων περιβαλλοντικών συνθηκών στην περιοχή του έργου, καθώς και στις προβλεπόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις στα φυσικά συστήματα της περιοχής (αέρας, έδαφος, υπόγεια νερά) κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας.
2. Επισκόπηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων του έργου και καταγραφή ενδεχόμενων περιβαλλοντικών παραλείψεων ή άστοχων εκτιμήσεων με παράλληλη ανάλυση του ενδεχόμενου περιβαλλοντικού κινδύνου κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας του έργου.
3. Συγκέντρωση, συναξιολόγηση και σύνθεση των επιστημονικών στοιχείων από τις προηγούμενες γεωχημικές / υδρογεωχημικές έρευνες, που έχω πραγματοποιήσει στην περιοχή του Γραμματικού ώστε να υποστηριχθεί ο ενδεχόμενος περιβαλλοντικός κίνδυνος από τη λειτουργία του έργου.
4. Προσφορά νέων δεδομένων (λιθολογικών, στρωματογραφικών, υδρογεωλογικών, γεωχημικών, γεωφυσικών και τεκτονικών) τα οποία θα προκύψουν από εργασίες πεδίου, μετρήσεις, αναλύσεις και επεξεργασία των πρωτογενών δεδομένων.

Για την ολοκλήρωση της παραπάνω ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης απαιτείται χρονικό διάστημα 3 μηνών από την ανάθεση. Το κόστος της ανέρχεται στο κατά αποκοπήν τίμημα των 12000 € + ΦΠΑ.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.
Με εκτίμηση,

Καθ. Α. Κελεπερτζής


Επιστολή από κ. Κ.Γκίκα προς Νομάρχη Ανατολικής Αττικής κ.Κουρή

18 Μαρτίου 2010
Κυριάκος Γκίκας
Παύλου Κουντουριώτη 2
Γραμματικό – Αττικής
Τ.Κ 19007
E-mail: kyriakosgkikas@yahoo.co.uk

Προς:Νομαρχία Ανατολικής Αττικής
Κοιν:Κοινότητα Γραμματικού

Αγαπητέ Κύριε Κουρή,
Σε συνέχεια της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, δείτε γνωστοποίηση ενδιαφέροντος για εκπόνηση μελέτης στη θέση Μαύρο Βουνό Γραμματικού, από τον κ. Α. Κελεπερτζή στο τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών .Ο αγώνας σας όλα αυτά τα χρόνια κατά του ΧΥΤΑ στη θέση Μαύρο Βουνό Γραμματικού ήταν και είναι δεδομένος και η Νομαρχία Ανατολικής Αττικής στάθηκε στο πλευρό μας. Σαν κάτοικος Γραμματικού ζητώ την οικονομική βοήθεια της Νομαρχίας σε αυτή μας τη προσπάθεια, ώστε να αποτρέψουμε το οικολογικό έγκλημα.

Είμαι στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με Τιμή
Κυριάκος Γκίκας

Επιστολή από κ. Κ.Γκίκα προς Δικηγόρο κ. Α.Παπακωνσταντίνου
Ο κ. Α.Παπακωνσταντίνου ειναι δικηγόρος της κοινότητας Γραμματικού

22 Μαρτίου 2010
Κυριάκος Γκίκας
Παύλου Κουντουριώτη 2
Γραμματικό – Αττικής

Αγαπητέ Κύριε Παπακωσταντίνου,

Παρακαλώ όπως σχολιάσετε την απάντηση του Κυρίου Κελεπερτζή ώστε να παρθεί απόφαση για αναγκαιότητα ή μη της εν λόγω μελέτης.

Με Τιμή

Κυριάκος Γκίκας

Επιστολή από Δικηγόρο κ. Α.Παπακωνσταντίνου προς κ. Κ.Γκίκα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Δρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Πατριάρχου Ιωακείμ 30-32, 10675 Αθήνα - Κολωνάκι
Τηλ. 210-7222007, Fax 210-7222182

22/3/2010
ΠΡΟΣ: κ. Κ. Γκίκα
ΚΟΙΝ.: Προέδρου Κοινότητας Γραμματικού κ. Ν. Κούκη

Θέμα: ΜΕΛΕΤΗ κ. ΚΕΛΕΠΕΡΤΖΗ

Αγαπητέ κ.Γκίκα


Είναι σαφές ότι ενδεχόμενη Μελέτη του κ. Κελεπερτζή, η οποία θα κλονίσει τις τεχνικές προϋποθέσεις της χωροθέτησης θα είναι χρήσιμη. Οι απόψεις του Δρ. Κελεπερτζή που θέτει με την τελευταία επιστολή του προσανατολίζουν προς αυτή την κατεύθυνση. Θα ήταν ακόμη σημαντικότερο εάν ετίθεντο και τεχνικά ζητήματα που προέκυψαν μετά το έτος 2003. Σας υπενθυμίζω ότι εναπόκειται στην Κοινότητα Γραμματικού να εκτιμήσει και να σταθμίσει κάθε τυχόν κόστος με το ανωτέρω όφελος που μπορεί να προκύψει από παρόμοια Μελέτη.

Με φιλικούς χαιρετισμούς


ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Επιστολή από κ. Α.Κελεπερτζη προς κ. Κ.Γκίκα

Αγαπητέ κ. Γκίκα,

Αναφορικά με την επιστολή σας προς τον κ. Παπακωνσταντίνου και την απάντηση του προς εσάς θα ήθελα να σας ενημερώσω για τα εξής. Από τα μέχρι στιγμής δεδομένα, που περιλαμβάνουν α) την ενδελεχή ανασκόπηση της κατατεθείσας Μ.Π.Ε. β) τις παρατηρήσεις και μετρήσεις υπαίθρου που διεξήγαγε η ερευνητική μου ομάδα και γ) τον συγκερασμό των παλαιών δεδομένων με νέα τα οποία έχουν προκύψει μέχρι στιγμής από την εκπόνηση της παρούσας μελέτης, κατά τη γνώμη μου προκύπτουν σαφώς τεχνικά κενά, τα οποία αντιβαίνουν τις απαιτήσεις για χωροθέτηση ΧΥΤΑ στη θέση Μαύρο Βουνό Γραμματικού όπως αυτές ορίζονται από την Η.Π. 29407/3508 του 2001 (Κεφάλαιο Γ, Άρθρο 20, Παράρτημα Ι). Συνεπώς, πιστεύω ότι τα καινούργια αυτά στοιχεία μπορούν να αποτελέσουν πολύ ουσιαστικά εργαλεία για την εκδίκαση της προσφυγής την 3η Μαϊου.(Ημερομηνία εκδίκασης στο ΣτΕ η οποία ανεβλήθη)

Με εκτίμηση,

Δρ. Ακ. Κελεπερτζής

Δευτέρα, 24 Μαΐου 2010

Αεροπλάνα που «ψεκάζουν»…


Ακούγεται σαν μια απίστευτη Ιστορία Φαντασίας-Τρόμου και όμως οι νεώτερες αποκαλύψεις επιβεβαιώνουν: Στα πλαίσια αμερικανικού Πρότζεκτ ψεκάζουν αεροπλάνα μία επικίνδυνη μίξη Αλουμινίου στον Ουρανό, και στην Ευρώπη. Η γεμάτη από χημικά «τεχνητή» ατμόσφαιρα υποτίθεται πως θα δροσίσει την ατμόσφαιρα της γης και θα εξυγιαίνει το στρώμα Όζοντος. Το αποτέλεσμα: ανυπολόγιστες καταστροφές για την Υγεία και το Περιβάλλον!

Κλίκ εδώ για περισσότερα।
http://polites-energoi.blogspot.com/p/blog-page_24.html

Η αστυνομία απαγόρευσε ειρηνική πορεία κατοίκων τού Γραμματικού.Ειρηνική πορεία κατοίκων του Γραμματικού προς την εκκλησία της Παναγίας , μετά το τέλος της λειτουργίας της Αγίας Τριάδας , εμποδίστηκε από την αστυνομία 500 μέτρα μακρυά από τον χώρο κατασκευής τής χωματερής.


"Αντάρτης" ο Οικονόμου στην Περιφέρεια Αττικής...

press-gr 23/5/2010

Τώρα που διαγράφτηκε από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, ο βουλευτής Αττικής Βασίλης Οικονόμου φέρεται να το σκέφτεται, να κατέβει ανεξάρτητος για την Περιφέρεια Αττικής διεκδικώντας ακόμη και την είσοδό του στο δεύτερο γύρο των εκλογών...

Ο Αυτοδιοικητικός

Ανοικτή επιστολή προς όλους τους υποψήφιους Δημάρχους του Μαραθώνιου Δήμου.''Μηδενί δίκην δικάσεις, πριν αμφοίν μύθον ακούσεις''

του Κυριάκου Γκίκα

Αναρωτιέμαι, αν θα υπάρχει έστω και ένας υποψήφιος Δήμαρχος στις επικείμενες εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης τον ερχόμενο Νοέμβριο που θα υποστηρίζει δημόσια τη δημιουργία ΧΥΤΑ στο Μαραθώνιο Δήμο। Είμαι σίγουρος πως κανείς, μα κανείς δεν θα υποστηρίξει αυτή την άποψη. Θα διαβάζουμε σε φυλλάδια με κεφαλαία γράμματα, είτε με πράσινο, είτε με μπλε, είτε με κόκκινο χρώμα και ροζέ, ΟΧΙ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΣΤΟ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΔΗΜΟ. Το ανησυχητικό θα είναι, ότι πολλοί από τους παρευρισκόμενους οπαδούς στις προεκλογικές συγκεντρώσεις θα χειροκροτούν και θα φωνάζουν «Μπράβο Δήμαρχε».

Αναρωτιέμαι αν έστω και ένας από όλους αυτούς τους μελλοντικούς υποψήφιους θα αναγράφουν στα προεκλογικά τους φυλλάδια, τον τρόπο με τον οποίο πιστεύει ότι θα αντιμετωπίσει και θα ανατρέψει το γεγονός αυτό, δηλαδή την αποτροπή του ΧΥΤΑ στο Μαραθώνιο Δήμο। Φοβάμαι πως κανένας !!! Επομένως δεν είναι προτιμότερο να μας πού στο προεκλογικό τους αγώνα ΝΑΙ ΣΤΟ ΧΥΤΑ στο Μαραθώνιο Δήμο?????
Διαφορετικά θα υποστούμε και σε αυτό το προεκλογικό αγώνα το παιχνίδι των «Υποσχετικών Επιταγών» και στο θέμα των ΧΥΤΑ, αλλά και όχι μόνο, όπως σε όλα τα καίρια προβλήματα της ευρύτερης περιοχής. Οι λεονταρισμοί και οι μεγαλοκουβέντες θα είναι επί ημερησίας βάσεως με αποκορύφωμα τις προεκλογικές ομιλίες των εκάστοτε υποψήφιων Δημάρχων.
Σε μια εποχή λιτότητας όταν και το ένα ευρώ έχει αξία, δεν είναι προτιμότερο να ξοδευτούν χρήματα σε πράγματα που θα φέρουν αποτέλεσμα ή έστω να μείνουν για το καλό του τόπου ??? Φανταστείτε ένας υποψήφιος Δήμαρχος αντί για αφίσες και έξοδα διαφήμισης να κάνει δωρεάν 50 κάδους κομποστοποίησης και να τους διανέμει στα σχολεία και σε άλλους δημόσιους φορείς της περιοχής. Κάποιος άλλος να βάλει τους χορηγούς του και να εκπονήσει Τεχνητή μελέτη για την ακαταλληλόλητα της περιοχής του ΧΥΤΑ στο Μαραθώνα. Άλλος ίσως να αγοράσει το 1/10 της αξίας ενός απορριμματοφόρου που θα μεταφέρει μόνο χαρτικά γιατί επιτέλους έχει πάρει ζεστά το θέμα της ανακύκλωσης . Κάποιος άλλος μόνο κάδους για εναπόθεση πλαστικών και αλουμίνιων.
Τέλος, ας μάθουμε με ποιο τρόπο οι μελλοντικοί μας υποψήφιοι Δήμαρχοι θα προσπαθήσουν να δώσουν λύσεις στα 10 ίσως 15 σοβαρότερα προβλήματα του Μαραθώνιου Δήμου και ποια είναι αυτά ???

Κυριακή, 23 Μαΐου 2010

H κωλοτούμπα της Τίνας

ENVIRONMENTFOOD 19/5/2010

H Τίνα...αχ αυτή η Τίνα! με το ροκ στυλάκι και με την έφεση στις κωλοτούμπες!
την πρώτη τεράστια κωλοτούμπα την έκανε πριν από λίγες εβδομάδες με τα ημιυπαίθρια μπαλκονάκια!
την δεύτερη...κωλοτούμπα με τριπλή περιστροφή στον αέρα...την έκανε πριν από λίγες ώρες όταν στο νομοσχέδιο περί ΑΠΕ με τον βαρύγδουπο τίτλο
«Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα
αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής»

...έβαλε και την καύση σκουπιδιών από την ...back door!

τι σχέση έχουν άραγε οι ΑΠΕ και η καύση σκουπιδιών?

αν καίγονται...πλαστικά...και παράγονται διοξίνες...αυτό είναι Πράσινη Ανάπτυξη, Τίνα?

τι είπες? ότι τα πλαστικά δεν καταλήγουν στα εργοστάσια καύσης?

μμμ, αυτά ίσως στην Δανία του αφεντικού σου, του Μπαρμπαγιώργου...στην Δανία του Κώλου, εεε του Νότου ...με την ανύπαρκτη οικιακή διαλογή απορριμμάτων, με την ελάχιστη ανακύκλωση...με τα απλά σκουπίδια καταλήγουν στους ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ και πολλά μα πάρα πολλά πλαστικά...τα οποία καιγόμενα (αφού κανείς δεν μπορεί να κάνει διαλογή σε τελικό στάδιο!) ...θα μας γεμίσουν διοξίνες με ανυπολόγιστες συνέπειες για το περιβάλλον και την διατροφική μας αλυσίδα!
Τίνα ...ελπίζω στην τρίτη σου κωλοτούμπα να καείς πολιτικά και να φύγεις από το ΥΠΕΚΑ!
και εσύ και οι σύμβουλοί σου (π.χ. Λάλλας) που εμπορεύονται ρύπους...

έλεος πια με τα πράσινα προσωπεία σας...

Γιάννης Ζαμπετάκης
Επικ. Καθ. Χημείας Τροφίμων
ΕΚΠΑ

Πέμπτη, 20 Μαΐου 2010

«Πρόεδρε, έχεις μεγάλη ευθύνη για το φιάσκο της κινητοποίησης»

ATTIKA NEA 20/5/2010

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ Ρεπορτάζ: Πόπη Σουφλή

Δριμύ ΚΑΤΗΓΟΡΩ κατά Κούκη
από μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Κατά του ΧΥΤΑ
Π. Κοροβέση: «Πρόεδρε, έχεις μεγάλη ευθύνη για το φιάσκο της κινητοποίησης.
Ενήργησες σύμφωνα με τη βούληση των όψιμων αγωνιστών Δημάρχων και μετέτρεψες τους συνεργάτες σου σε φερέφωνά τους»!!!

Ρεπορτάζ: Πόπη Σουφλή

Το φιάσκο της διαδήλωσης που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 16 Μαϊου 2010 στην συμβολή της Λεωφόρου Μαραθώνος με την Λεωφόρο Διονύσου, κατά του ΧΥΤΑ, την οποία κάλυψε δημοσιογραφικά η ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, επιβεβαιώνει το σχετικό ρεπορτάζ και τον τίτλο που επιλέξαμε, με την επιστολή ΚΟΛΑΦΟ του μέλους της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα κατά του ΧΥΤΑ κυρίας Πόπης Κοροβέση, προς τον Πρόεδρο του Γραμματικού Νίκο Κούκη.
Η επιστολή, εστάλη στον Πρόεδρο του Γραμματικού και κοινοποιήθηκε στα Μέλη της Συντονιστικής την επόμενη της αποτυχημένης διαδήλωσης.
Η ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, κατ’ αποκλειστικότητα δημοσιεύει την επιστολή της κυρίας Κοροβέση, χωρίς σχόλια. Άλλωστε, τι θα μπορούσε να προσθέσει κανείς σε μια επιστολή, που για τους γνωρίζοντες τα τοπικά δρώμενα, αποκαλύπτει τραγικές αλήθειες και μεγάλη απογοήτευση, για όσους αγωνίζονται χωρίς ιδιοτέλεια και πολιτικά συμφέροντα κατά ενός κοινωνικού και περιβαλλοντικού εγκλήματος;

Προς: Τον Πρόεδρο Γραμματικού
κ. Νικόλαο Κούκη
Κοινοποίηση: Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής Κατά του ΧΥΤΑ
κ. Σαφρά Ιωάννη
κ. Μέξη Κατερίνα
κ. Δελαγραμμάτικα Βασ.
κ. Κόλλια Γιώργο
κ. Σαφρά Βαγγέλη
κ. Λιονάκη Μανώλη
κ. Δαριβιανάκη Μιχάλη

Κύριε Πρόεδρε,
Η κινητοποίηση της Κυριακής 16/5/2010, για την οποία τόσο μοχθήσαμε, κουραστήκαμε και δαπανήσαμε άφθονο χρόνο, ενώ θα μπορούσε να είχε μεγάλη επιτυχία, τελικά, κατέληξε σε φιάσκο.
Ένα μεγάλο μέρος της ευθύνης το έχεις εσύ Πρόεδρε, που αντί να είσαι ο φύλακας των αποφάσεων της Συντονιστικής, ενήργησες σύμφωνα με την βούληση Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων της ευρύτερης περιοχής.
Απαξίωσες τη Συντονιστική και έκανες τους συνεργάτες σου, αν μας θεωρείς συνεργάτες σου και όχι όργανά σου, φερέφωνα αυτών των όψιμων αγωνιστών, που εν όψη των εκλογών, θέλησαν να παίξουν επικοινωνιακό παιχνίδι εις βάρος μας και κυρίως εις βάρος του αγώνα μας, με κύριο μέλημά τους, να κερδίσουν ψηφοφόρους από το Γραμματικό.
Δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα, να κάνω το «χαμάλη» σ’ αυτόν τον αγώνα, άλλωστε το ξέρεις καλά πως τον έχω κάνει με απόλυτη ικανοποίηση άπειρες φορές. Μου είναι αδιανόητο όμως, να θεωρούμαι μέλος της Συντονιστικής, να μου δίνεται το δικαίωμα να αποφασίσω για την συγκεκριμένη κινητοποίηση, με τη διαβεβαίωση πως ό,τι αποφασίσουμε αυτό θα υλοποιηθεί, και τελικά, να ακυρώνομαι, γιατί ο Πρόεδρος θέλει να γίνει αρεστός σε κάποιους υποψηφίους από τους γειτονικούς δήμους.
Τίποτε, μα απολύτως τίποτε δεν υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συντονιστικής. Από το πιο απλό, ότι την ντουντούκα θα την έχει μόνο η Κοροβέση, προκειμένου να διαφυλάξουμε την κινητοποίηση από τυχόν «προεκλογικούς» χαιρετισμούς υποψηφίων, και η οποία Κοροβέση, δεν την είχε σχεδόν καθόλου, μέχρι και το ότι η πορεία προς το Κέντρο Υγείας, θα γίνει χωρίς προαναγγελία, αλλά αναγγελία της τελευταίας στιγμής
Και σε ρωτώ, Πρόεδρε:
- Ήσουν ενήμερος για τις αποφάσεις μας; Γιατί το λογικό είναι αυτό, να είχες δηλαδή ενημερωθεί λεπτομερώς για τα πάντα, από τους Κοινοτικούς σου Συμβούλους και όχι να ζητάς εκείνη την ώρα να μάθεις από την κυρία Μέξη, τι απόφαση έχουμε πάρει για το κάθετί και παράλληλα, να μας προσβάλλεις, τουλάχιστον εμένα αρκετές φορές, και εκείνη την ώρα, αλλά και νωρίς το απόγευμα, λέγοντάς μου μπροστά σε δύο κοινούς γνωστούς μας : «μια φορά σας άφησα να οργανώσετε κάτι μόνοι σας και τα κάνατε … θάλασσα».
- Αυτό είναι το λάθος του, Πρόεδρε, ότι έβγαλες τον εαυτό σου απέξω απ’ αυτή τη διαδικασία.
- Ο Πρόεδρος, είναι η ψυχή του αγώνα, ο μπροστάρης, όχι μόνο την ώρα του αγώνα, αλλά και πριν και μετά, όπως άλλωστε συνέβαινε στο παρελθόν.
- Μετά απ’ όλα αυτά και αρκετά άλλα που θα αναφέρω στην επόμενη Συντονιστική, αν βέβαια μου το επιτρέψεις, θέλω να εκφράσω την επιθυμία μου να μην ξανασυμμετάσχω σε τέτοια διαδικασία.
- Θα είμαι πάντα παρούσα στον αγώνα, θα κάνω ό,τι μου ζητήσεις γι αυτόν, δεν θα με βρεις ποτέ απέναντί σου, αλλά μέχρι εκεί.
- Η απαξίωση των συνεργατών μας και ειδικά όσων έχουν τσαγανό, άποψη και κρίση, δεν είναι σωστή τακτική.
- Συγνώμη, αν έγινα καυστική, αν σε στεναχώρησα. Έχω συνηθίσει να μιλάω κοιτώντας τον άλλο στα μάτια.

Με εκτίμηση
και αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Πόπη Κοροβέση

Σκορποχώρι» αντί συντεταγμέμης διαμαρτυρίας!...


Ο ΔΗΜΟΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 20/5/2010
Ρεπορτάζ:ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΜΑΡΚΟΥ

ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ (!!!) ΠΑΡΑΛΙΓΟ ΝΑ ΠΙΑΣΤΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΔΗΛΩΤΕΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΧΥΤΑ

Εντυπωσιακή η συμμετοχή κατοίκων και φορέων από την ευρύτερη περιοχή ή άλλως, από το νέο Δήμο Μαραθώνος (Νέα Μάκρη, Μαραθώνας, Γραμματικό και Βαρνάβας) στην κινητοποίηση κατά της χωροθέτησης Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) στο Γραμματικό, που έλαβε χώρα την περασμένη Κυριακή, στον κόμβο των λεωφόρων Μαραθώνος και Διονύσου στη Νέα Μάκρη.
Όσο εντυπωσιακή όμως, ήταν η συμμετοχή άλλο τόσο απογοητευτικό ήταν το αποτέλεσμα! Η ανοργανωσιά, η ασυνεννοησία μεταξύ των διοργανωτών και τελικά, ο εκνευρισμός και οι διαπληκτισμοί, έδωσαν την εικόνα ενός ασυντόνιστου πλήθους, όπου ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε.
Μία ομάδα διαδηλωτών επιθυμούσε να κλείσει το δρόμο, άλλη ομάδα να διαδηλώσει χωρίς να εμποδίζει τους οδηγούς, τρίτη ομάδα να ακολουθήσει την πορεία προς το Κέντρο Υγείας, άλλοι ξεκίνησαν να πάνε προς την κεντρική πλατεία της πόλης και άλλοι προς την παραλία. Φυσικό επόμενο ο κόσμος ν’ αποχωρήσει έντονα δυσαρεστημένος, ενώ το χειρότερο απ’ όλα, ήταν ότι στην εν λόγω διαδήλωση διαμαρτυρίας έλαβαν μέρος πολίτες που δεν είχαν ασχοληθεί στο παρελθόν με το θέμα και οι οποίοι δήλωσαν πως, δεν πρόκειται να συμμετάσχουν ξανά, σε… «τέτοιου είδους παρωδία» όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά. Επιπλέον, στο σύνολό τους οι κάτοικοι οι οποίοι αποφάσισαν ν’ αφιερώσουν το πρωινό της Κυριακής στον αγώνα κατά της δημιουργίας χωματερής στην περιοχή, αντιλήφθηκαν «πόσο δύσκολο θα είναι να εφαρμοστεί στην πράξη ο «Καλλικράτης» όταν σε ένα ζήτημα στο οποίο θα έπρεπε να επιδειχθεί σύμπνοια και αλληλοστήριξη, δεν κατέστη δυνατό να επιτευχθεί και αυτή ακόμα, η στοιχειώδης συνεννόηση».
«Ας αναλάβουν τις ευθύνες τους εκείνοι που χρόνια τώρα… πατρονάρουν το θέμα του ΧΥΤΑ» υποστήριζουν οι κάτοικοι της περιοχής. Εκείνο που λέμε απλά, εμείς είναι ότι, ο μόνος τρόπος για να αλλάξει η χωροθέτηση, είναι από τη μαζική αντίδραση και κατακραυγή των πολιτών. Εάν οι πολίτες θεωρήσουν, είτε ότι «η υπόθεση είναι πουλημένη» είτε ότι «η υπόθεση είναι χαμένη» δεν θ’ ασχοληθούν, όσο και αν κάποιοι (σ.σ. προεκλογικά έστω) επιχειρήσουν να τους βγάλουν στους δρόμους…

Βαζαίος , Γιαννούλης καί ... Γραμματικό.


Από τό fimotro στίς 20/5/2010


Το περασμένο καλοκαίρι που μας πέρασε που κατακάηκε η Αθήνα, βρέθηκα σε πανυγήρι στο Γραμματικό, εκεί από όπου ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά και καταστράφηκε η μισή Αθήνα।Στην πλατεία του χωριού έδινε συναυλία ο Βαζαίος με τον Γιαννούλη. Ενώ περνούσαν πυροσβεστικά, ούτε ο κόσμος έφευγε, ούτε οι τραγουδιστές σταμάτησαν την συναυλία. Πολλοί που ήταν εκεί, άρχισαν να φεύγουν, οι ίδιοι όμως είχαν συμφωνήσει με τον δήμο, και θα έχαναν τα χρήματα, αν δεν τέλειωναν την συναυλία. Μα τόσο καημός πια...
Αναγνώστης

Τετάρτη, 19 Μαΐου 2010

Απάντηση του Προέδρου του ΕΣΔΚΝΑ, δημάρχου Κηφισιάς κ. Χιωτακη στήν σύμβουλο κ. Ηρώ Ζερβάκη.

Η σύμβουλος κ. Ηρώ Ζερβάκη στο από 1-5-2010 έγγραφό της, το οποίο δημοσιοποιήθηκε σε μέρος ηλεκτρονικού και τοπικού Τύπου, χωρίς τον αντίλογο του ΕΣΔΚΝΑ, θίγει μια σειρά θεμάτων στα οποία έχει αναφέρει και στο Δ.Σ. του Συνδέσμου και έχει λάβει απαντήσεις.
Στα όσα αναφέρει η κ. Ζερβάκη πρέπει να υπάρξει συγκεκριμένη απάντηση, γιατί εκ των άλλων κάποια από αυτά στηρίζονται σε πολιτικά επιχειρήματα και όχι σε πραγματικά καθώς όλοι γνωρίζουν ότι η σύμβουλος του ΕΣΔΚΝΑ είναι γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του πολιτικού κόμματος.
Αναλυτικά οι απαντήσεις ανά θέμα :
1. Θέμα Δικηγόρου. Όπως μας ενημέρωσε ο υπό παραίτηση νομικός μας συνεργάτης, ο οποίος συνεργάζεται με τον Σύνδεσμο τα τελευταία 15 και πλέον χρόνια, ο ίδιος θα μεριμνήσει για την αποκατάσταση της αλήθειας.
Ο ΕΣΔΚΝΑ:
α) Κατέβαλε το έτος 2009 αμοιβές δικηγόρων ποσού 195.000 ΕΥΡΩ εκ των οποίων περίπου 165.000 στην εταιρεία Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης. Από το ποσόν αυτό περίπου 90.000 ΕΥΡΩ εδόθησαν από πίνακα δικηγορικών αμοιβών που θεωρήθηκε από το Δικηγορικό Σύλλογο και εγκρίθηκε από την προηγούμενη Διοίκηση του ΕΣΔΚΝΑ και αφορά σε υπηρεσίες προ του Απριλίου 2007 και 73.000 περίπου για εργασίες που ανατέθηκαν μετά τον Απρίλιο του 2007 έως 31-12-2009.
β) Για το θέμα των «επαχθών όρων» στη σύμβαση του αποτεφρωτήρα:
Σας παραθέτουμε την σύμβαση, από την οποία (παρά το γεγονός ότι συντάχθηκε και υπογράφτηκε από την προηγούμενη Διοίκηση), προκύπτει ότι κανείς επαχθής όρος δεν υπάρχει σ’ αυτήν και ότι απλά στην σύμβαση προβλέπονται τα νόμιμα.
Για το θέμα των τόκων, για όλο το Δημόσιο εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 166/2003, που αφορά ενσωμάτωση Κοινοτικής Οδηγίας. Η σύμβαση, όπως θα έπρεπε, προβλέπει σε περίπτωση υπερημερίας καταβολή τόκων.
Όσον αφορά τον ειδικό λογαριασμό πληρωμής του Αναδόχου:
Η πράξη της παλαιάς Διοικήσεως χαρακτηρίζεται ως νόμιμη και κυρίως σοφή.
Σήμερα ο ΕΣΔΚΝΑ, παρά την ύπαρξη του τρόπου αυτού του ειδικού λογαριασμού, οφείλει στην Ανάδοχο ποσόν άνω των 10.000.000 ΕΥΡΩ, λόγω της γνωστής αδυναμίας πληρωμών που έχουν κυρίως τα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα.
Εάν δεν υπήρχε αυτή η ρήτρα στην σύμβαση, το χρέος του ΕΣΔΚΝΑ θα είχε εκτιναχθεί σε δυσθεώρητα ύψη και ενδεχόμενα ο Ανάδοχος να είχε προβεί σε διακοπή εργασιών, όπως έχει συμβεί σε άλλες συμβάσεις με ανυπολόγιστες συνέπειες για τη δημόσια υγεία.
Ο Ανάδοχος πάντοτε πληρώνεται με έκδοση εντάλματος από τον ΕΣΔΚΝΑ.
γ) Για το θέμα της επάρκειας του υπό παραίτηση νομικού συνεργάτη ας ερωτηθούν όλοι οι δήμαρχοι και όλοι οι διατελέσαντες μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής.

2. Θέμα τεφρών. 600 τόνοι από την αποθηκευμένη τέφρα είναι ευθύνη του ΕΣΔΚΝΑ (δεν αφορούν τον Ανάδοχο), από την προηγούμενη Διοίκηση, ο οποίος και κατά το παρελθόν προσπάθησε, παρά το υψηλό κόστος, να την εξαγάγει. Για την τέφρα του Αναδόχου να σημειωθεί ότι η προβλεπόμενη διαδικασία εξαγωγής της τέφρας είναι δύσκολη και χρονοβόρα. Παρά ταύτα ο ΕΣΔΚΝΑ έχει επιβάλει τις προβλεπόμενες από τη σύμβαση ποινικές ρήτρες εις βάρος του Αναδόχου, αίτηση θεραπείας του οποίου κατά της απόφασης επιβολής ρητρών, εκκρεμεί στις αρμόδιες Αρχές.
Σε κάθε περίπτωση τόσο ο ΕΣΔΚΝΑ όσο και ο Ανάδοχος έχουν λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την αποθήκευση της και όχι βέβαια του ενταφιασμού. Τα απαραίτητα μέτρα θα λαμβάνονται μέχρι να λυθεί το θέμα, αφού μόνο μέρος της τέφρας έχει εξαγάγει σήμερα ο Ανάδοχος στην αλλοδαπή, ώστε να μην υπάρχει κανενός είδους κίνδυνος υγείας.
3. Για τα 2,3 και 4 θέματα της επιστολής της κ. Ζερβάκη, επισυνάπτεται επεξηγηματικό υπηρεσιακό σημείωμα της Διευθύνσεως Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΣΔΚΝΑ.

4. Για το 5ο θέμα, προφανώς υπάρχει παρανόηση. Ο υπό παραίτηση νομικός μας συνεργάτης ρωτήθηκε για το σύνολο των αγωγών με εναγόμενο τον ΕΣΔΚΝΑ και για την εκτίμησή του περί της ευδοκίμησης ή όχι των αγωγών. Άλλο αγωγές και άλλο εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων.

5. Για το ερώτημα υπ΄ αριθμ. 6, σας παραπέμπουμε και πάλι στο Τεχνικό Πρόγραμμα του ΕΣΔΚΝΑ έτους 2010 και στον Προϋπολογισμό του ιδίου έτους, κυρίως όμως στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού, όπου υπάρχει σχετική ανάλυση.
Άλλωστε τόσο το Τεχνικό Πρόγραμμα, κυρίως όμως ο Προϋπολογισμός έχει ψηφισθεί από το Δ.Σ. και έχει εγκριθεί από την Περιφέρεια Αττικής.

6. Για τον μέσο όρο των απορριμμάτων .
Κατ’ αρχήν η ερώτηση είναι αόριστη. Πραγματικά όμως υπάρχει αυτή η ανισοτιμία μεταξύ των ΟΤΑ που οφείλεται στις διαφορετικής σύστασης Δήμους από πλευράς γεωγραφίας, χρήσεων και οικονομικής δραστηριότητας. Το θέμα θα λυθεί με την επιβολή τέλους στον ρυπαίνοντα κατ’ όγκο ή κατά βάρος, όπως έχει προταθεί από την Ε.Ε. και αναμένεται να αποφασισθεί από την Πολιτεία.

7. Ο ΕΣΔΚΝΑ δεν θεώρησε σωστό να απολύσει τους εργαζόμενους στο ΕΜΑΚ καθ’ όλη τη περίοδο της σχετικής περιπέτειας (αντιδικία με τον τέως Ανάδοχο, καθυστέρηση διαγωνιστικής διαδικασίας). Οι εργαζόμενοι του ΕΣΔΚΝΑ στο ΕΜΑΚ προέβησαν κατά το χρόνο μη λειτουργίας του στην απαραίτητη συντήρηση και φύλαξη των εγκαταστάσεων του ΕΜΑΚ. Σήμερα το ΕΜΑΚ επαναλειτουργεί και με αυτούς τους ειδικευμένους εργαζόμενους επιτυχώς. Δεν γνωρίζουμε να υπάρχει απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου που να μιλάει για λειτουργία του ΕΜΑΚ με 7.000.000 ΕΥΡΩ. Οι διαγωνιστικές διαδικασίες για το ΕΜΑΚ πάντοτε εγνωστοποιούντο στο Διοικητικό Συμβούλιο και η σύμβαση πέρασε και από το Σ.τ.Ε και (κυρίως) από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Σημειώνουμε ότι η λειτουργία με την σημερινή σύμβαση κοστίζει στον ΕΣΔΚΝΑ αρκετά λιγότερα χρήματα απ’ ότι στοίχιζε στο παρελθόν.

8. Θέμα σύμβασης. Αν και η Διοίκηση του ΕΣΔΚΝΑ είχε αποφασίσει να προσλάβει νόμιμα τον συγκεκριμένο εργαζόμενο, ο ίδιος δεν δέχθηκε να προσφέρει τις υπηρεσίες στον ΕΣΔΚΝΑ. Ο εν λόγω νέος δεν έχει εισπράξει ούτε ένα ΕΥΡΩ από τον ΕΣΔΚΝΑ. Διερωτώμεθα όμως, εάν η οικογενειακή προέλευση κάποιου αποτελεί μειονέκτημα για να προσφέρει υπηρεσίες και να εργασθεί.

9. Στα 10, 11 και 12 ερωτήματα της κ. Ζερβάκη, η οποία δείχνει να αγνοεί ότι η Διοίκηση ΔΕΝ έκανε χρήση των προβλεπομένων στον ΟΕΥ θέσεων για κάλυψη μετακλητών υπαλλήλων και άντ’ αυτών προέβη σε απλές συμβάσεις έργου.
Είναι δικαίωμα της κ. Ζερβάκη να αμφισβητεί τις ικανότητες και το έργο του κ. Χ. Μανιάτη. Ωστόσο εμείς οι υπόλοιποι εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης στον ΕΣΔΚΝΑ, ανεξάρτητα από κομματικές προτιμήσεις, πιστεύουμε ότι γνωρίζουμε και εκτιμούμε καλύτερα από αυτήν το έργο, τις γνώσεις και την εμπειρία του κ. Μανιάτη. Θεωρούμε ότι προσωπικότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως του κ. Μανιάτη και του τέως δημάρχου και γγ γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Θ. Βεζυργιάννη είναι ωφέλιμες για τον ΕΣΔΚΝΑ καθώς η εμπειρία και η γνώση τους προσδίδουν αυξημένο ειδικό βάρος στον Σύνδεσμο, ενώ ταυτόχρονα τον προστατεύουν από τυχών λανθασμένες ή άδικες αποφάσεις.

10. Για την θέση του ΕΣΔΚΝΑ στην τροποποίηση του Ν. 2939 /2001, σας παραθέτουμε τις κατατεθείσες θέσεις. Αν νομίζει κάποιος ότι μπορεί να συνέρχεται κάθε εβδομάδα το Δ.Σ του ΕΣΔΚΝΑ, ας το καταθέσει. Αν νομίζει πάλι ότι δεν είναι αναγκαία η καθιέρωση των αντισταθμιστικών προς τους Δήμους που επιβαρύνονται από την διαχείριση των απορριμμάτων στα όρια τους, ας προτείνει την κατάργησή τους.
Ο ΕΣΔΚΝΑ δεν ζήτησε από την Πολιτεία την κατοχύρωση αντισταθμιστικών. Ζήτησε θετικά ή αρνητικά να πάρει θέση στο πρόβλημα αυτό το Κράτος, ώστε να μην υπάρχουν εφεξής εκκρεμότητες.

11. Πράγματι στο Δήμο Αιγάλεω εδόθησαν τα χρήματα που αναφέρει η κ. Ζερβάκη ως αντισταθμιστικά για τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στον Ελαιώνα. Έτσι κατόρθωσε ο ΕΣΔΚΝΑ να λύσει ένα πρόβλημα (χορήγηση ΤΑΠ) που εκκρεμούσε επί 10 και πλέον χρόνια και να μπορεί πλέον να στοχεύει στην κατασκευή του ΣΜΑ.

12. Σήμερα είναι αδύνατη η είσπραξη 5 ΕΥΡΩ ανά φορτηγό για μπάζα, αφού μπάζα δεν υπάρχουν, λόγω της μείωσης κατακόρυφα της οικοδομικής δραστηριότητας. Η είσπραξη των 5 ΕΥΡΩ αναφέρεται σε χρόνο που υπήρχε μεγάλη προσφορά μπαζών. Για το θέμα του Α.Π.Ε. των 3.900.000 ΕΥΡΩ κατά την κ. Ζερβάκη, που περιορίσθηκε με απόφαση της Ε.Ε σε 1.900.000 ΕΥΡΩ, ας απευθυνθεί η κ. Ζερβάκη στην Περιφέρεια Αττικής που συνέταξε το πρωτόκολλο βλαβών στο ύψος που επικαλείται και στον Περιφερειάρχη και τους Δημάρχους κ.λ.π. που ήταν αυτόπτες μάρτυρες της κατάστασης από τη βλάβη (ενώ η ίδια ουδέποτε έχει επισκεφθεί τον ΧΥΤΑ). Ο ΕΣΔΚΝΑ επιθυμούσε να μην παραμείνει η κατάσταση στην οικτρή εικόνα που παρουσίαζε ο ΧΥΤΑ χωρίς ευθύνη του Αναδόχου και του ΕΣΔΚΝΑ. Το λεκανοπέδιο δεν μπορούμε να το αφήσουμε να γίνει «Κουρουπητός». Και βεβαίως καμιά μελλοντική απαίτηση του Αναδόχου δεν θεμελιώνεται από την απόφαση της Ε.Ε.

13. Μας κοινοποιήθηκε η Έκθεση Επιθεώρησης – Ελέγχου του ΣΕΕΔΔ. Άμεσα συμμορφώθηκε η Διοίκηση του ΕΣΔΚΝΑ προς τις υποδείξεις και τα πάντα έγκαιρα έχουν δρομολογηθεί παρά το γεγονός ότι πολλά από τα καταγγελλόμενα έχουν γίνει προ του 2007 .

14. Η έκθεση των Ορκωτών Λογιστών παραδόθηκε και είναι στην διάθεσή του Δ.Σ. του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.

Κύριοι συνάδελφοι,

Θα μπορούσα να προσαγάγω συγκριτικά στοιχεία για χίλια δύο πράγματα που αφορούν στη λειτουργία του ΕΣΔΚΝΑ υπό την τωρινή Διοίκησή του και να αναδείξω το έργο και την πρόοδο που έχει γίνει σε όλους τους τομείς των αρμοδιοτήτων του Συνδέσμου, όμως δεν είναι του χαρακτήρα μου η «καταγγελιομανία»
Το μέλλον του ΕΣΔΚΝΑ είναι αβέβαιο. Και γίνεται πιο αβέβαιο με καταγγελίες ελαφρά «τη συνειδήσει» οι οποίες από τις παραπάνω απαντήσεις φαίνεται ότι έχουν κομματική προέλευση αφού σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως εποικοδομητικές προτάσεις ή παραινέσεις για την καλύτερη λειτουργία του Συνδέσμου.
Εσείς όλοι σας γνωρίζετε την πραγματική κατάσταση και σε εσάς και μόνο σε εσάς λογοδοτούμε. Η διοίκηση θέλει την γόνιμη αντιπολίτευση αλλά αποδοκιμάζει τα… πυροτεχνήματα και βέβαια την στείρα κομματική αντιπολίτευση.

Τοξικά και νοσοκομειακά απόβλητα σε κοινή θέα.

<
Ανοιχτή επιστολή κατά του προέδρου του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής και δημάρχου Κηφισιάς κ. Νίκου Χιωτακη από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΔΚΝΑ κα Ζερβάκη.
Από την
e-aftodioikisi 12/5/2010
http://www.e-aftodioikisi.gr/

Στην ανοιχτή επιστολή η οποία έχει κοινοποιηθεί στον Υπουργό Εσωτερικών, την Υπουργό Περιβάλλοντος , τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΔΚΝΑ κα Ζερβάκη, θέτει μια σειρά από σημαντικά ερωτήματα που αφορούν σε προσλήψεις και συμβάσεις έργου όπως αυτή του πρώην περιφερειάρχη επί Νέας Δημοκρατίας κ.Μανιάτη ή του γιου γνωστού δημάρχου του λεκανοπεδίου, στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και συνολικά στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων της Αττικής, στην απόφαση για είσπραξη 5 ευρώ ανά φορτηγό μπάζων που όπως υποστηρίζει δεν έχει υλοποιηθεί και γενικώς στη διαχείριση σημαντικών έργων.


Η Ηλεκτρονικη Αυτοδιοικηση δημοσιοποιεί ολόκληρη την ανοιχτή επιστολή της κας Ζερβάκη, η οποία έχει θεσμικό ρόλο στον Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α, ενώ έχει ήδη επικοινωνήσει με το γραφείο του κ. Χιωτάκη και αναμένει απάντηση

Κατεβάστε ολόκληρη την ανοιχτή επιστολή της κας Ζερβάκη πατώντας εδώ
http://www.e-aftodioikisi.gr/UsersFiles/admin/documents/zervaki_hiotakis.pdf


Τρίτη, 18 Μαΐου 2010

Eκπρόσωποι των βιομηχανιών που θέλουν να κάψουν τα σκουπίδια έναντι αδρής αμοιβής (από μας) αναλαμβάνουν...να βάλουν σε τάξη το κράτος και τους Δήμους


Η ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., μέλος του ομιλού "ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.", είναι παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και εταιρεία που σχεδιάζει, κατασκευάζει και λειτουργεί έργα προστασίας του περιβάλλοντος.


Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ είναι μια εταιρεία συμμετοχών με επενδύσεις μακροπρόθεσμου χαρακτήρα σε τέσσερις στρατηγικούς τομείς: Κατασκευή, Παραχωρήσεις, Ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές (ΑΠΕ) & Περιβάλλον και Ανάπτυξη Ακινήτω। Η Κατασκευή υπήρξε ιστορικά ο κύριος τομέας δραστηριότητας του Ομίλου με τον οποίο όλες οι υπόλοιπες δραστηριότητες παρουσιάζουν σημαντικές συνέργιες. .

Διοικητικό Συμβούλιο

Αναστάσιος Καλλιτσάντσης Πρόεδρος
Λεωνίδας Μπόμπολας Διευθύνων Σύμβουλος
Δημήτριος Καλλιτσάντσης Σύμβουλος
Δημήτριος Κούτρας Σύμβουλος
Λουκάς Γιαννακούλης Σύμβουλος
Αγγελος Γιόκαρης Σύμβουλος
Εδουάρδος Σαραντόπουλος Σύμβουλος
Γεώργιος Σωσσίδης Σύμβουλος
Ιωάννης Κούτρας Σύμβουλος
Δημήτριος Χατζηγρηγοριάδης Σύμβουλος
Γεώργιος Μπεκιάρης ΣύμβουλοςΟ ΣΕΒΙΑΝ είναι ο σύνδεσμος των Ελληνικών βιομηχανιών που ασχολούνται με την ανακύκλωση και την ενεργειακή αξιοποίηση των αποβλήτων. Συμμετέχουν όλες οι μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτό τον κλάδο
Διαχείριση Αστικών Απορριμμάτων
in.gr 18/5/2010
της Τζούλης Ν. ΚαλημέρηΗ συζήτηση που ακολουθεί , γινεται με τα μέλη του δ.σ του ΣΕΒΙΑΝ: τον πρόεδρο κ.Αθανάσιο Κατρή , που είναι ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Ηλέκτωρ, τον αντιπρόεδρο κ.Παναγιώτη Σκιαδά, που είναι υπεύθυνος περιβάλλοντος του ομίλου Βιοχάλκο αλλά και το γενικό διευθυντή του ΣΕΒΙΑΝ κ.Χρήστο Καραγιάννη, που είναι εμπορικός διευθυντής της εταιρείας Ηλεκτωρ .

Να πάμε τώρα λοιπόν στο κομμάτι της διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων.Ποιοί είναι οι στόχοι;

Κ: Έχουμε διαμορφώσει κάποιες προτάσεις. Πρώτο μέλημα είναι χτυπηθεί ριζικά η παρανομία που σχετίζεται με τις παράνομες χωματερές.

Σε αυτό θα πρέπει να έχετε και αρωγό την πολιτεία.

Κ: Όχι πάντοτε. Υπάρχουν και δήμοι που κάνουνε λαθραία διαχείριση. Ξέρετε άλλο είναι οι εξαγγελίες και άλλο είναι η εφαρμογή και η υλοποίηση.

Η ύπαρξη των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων ( ΧΑΔΑ) σας δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό.

Κ: Είναι αλήθεια ότι η ύπαρξη τους και μόνο αποτελεί μια παθογένεια. Εκεί θα πάνε και τα τοξικά σκουπίδια, δεν υπάρχει καν περίφραξη. Η επόμενη λύση είναι οι ΧΥΤΑ, μια λύση που προστατεύει σημαντικά το περιβάλλον. Αλλά στον ΧΥΤΑ δεν αξιοποιούνται τα υλικά . Είναι εγκαταστάσεις που εξασφαλίζουν ότι τα υγρά που παράγονται κατά τη σήψη των απορριμμάτων δεν θα περάσουν στο υπέδαφος, τα αέρια θα συλλεχτούν με κάποιούς σωλήνες και θα οδηγηθούν προς καύση ή προς ενεργειακή αξιοποίηση.

Δηλαδή σήμερα έχουμε ένα είδος ενεργειακής αξιοποίησης

Καρ: Ναι , σε τρία σημεία στην Ελλάδα.

Κ: Τα μειονεκτήματα είναι ότι τα απορρίμματα θα έπρεπε να σκεπάζονται για να μην φεύγουν οι οσμές και φυσικά ότι υπάρχει απώλεια σε ένα υλικό που μπορεί να αξιοποιηθεί ως πρώτη ύλη, πολύ χρήσιμη είτε στη βιομηχανία είτε στις ενεργειακές ανάγκες της χώρας. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία προβλέπει ότι το βιοαποδομήσιμο κλάσμα των απορριμμάτων δεν πρέπει να πηγαίνει στους ΧΥΤΑ αλλά σε σύγχρονες μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων. Έχει όμως ένα πλεονέκτημα ο ΧΥΤΑ ότι είναι πιο φθηνός από τις άλλες λύσεις. Οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες για να αντισταθμίσουν αυτό τον παράγοντα έχουν επιβάλλει ένα φόρο ΧΥΤΑ.

Είναι και δικό σας αίτημα;

Κ: Είναι σημαντικό και θα πρέπει να γίνει και στην χώρα μας. Επιπλέον για να γίνουν οι πιο σύγχρονες μονάδες απαιτούνται κεφάλαια για την κατασκευή τους –το κόστος επένδυσης είναι μεγάλο- αλλά και το κόστος διαχείρισης τους είναι αρκετά πιο ψηλό από τους ΧΥΤΑ.

Να το κάνουμε πιο κατανοητό σας παρακαλώ. Ας πάρουμε για παράδειγμα τον ΧΥΤΑ που βρίσκετε στα Λιόσια .

Κ: Ο ΧΥΤΑ που βρίσκεται στα Λιόσια παρουσιάζει ιδιαιτερότητες, καθώς είναι ένας μεγάλος χώρος που υποδέχεται και τα σκουπίδια άλλων δήμων. Το κόστος διαχείρισης ανέρχεται περίπου στα 30 ευρώ, ενώ στο εργοστάσιο μηχανικής διαλογής και κομποστοποίησης το κόστος ανεβαίνει στα 77 ευρώ ανά τόνο. Εμείς προτείνουμε, εφόσον χρησιμοποιείται ο ΧΥΤΑ να υπάρξει ένας φόρος ΧΥΤΑ, που θα μπορούσε να ανέρχεται στα 60 ευρώ και να διαμορφωθεί στο τελικό κόστος των 90 ευρώ τον τόνο. Αντίθετα στο εργοστάσιο ανακύκλωσης να υπάρχει μια πριμοδότηση για παράδειγμα με 20 ευρώ τον τόνο. Το κόστος στη μονάδα σύγχρονης διαχείρισης θα γινόταν 50 ευρώ και στους ΧΥΤΑ 80 ευρώ.

Σ: Υπάρχει ακόμα μία οικονομική διάσταση. Η συλλογή και αξιοποίηση των «άχρηστων» υλικών εντός της Επικράτειας συνεισφέρει σημαντικά στο ισοζύγιο πληρωμών της χώρας αφού αποτρέπεται η εισαγωγή νέων πρώτων υλών. Παράλληλα, κάθε υλικό που μπαίνει σε ένα ΧΥΤΑ έχει ένα περιβαλλοντικό αποτύπωμα, δηλαδή έχει υποστεί ένα κόστος το περιβάλλον για την παραγωγή του όπως πχ. τα μέταλλα τα οποία έχουν μεγάλο ενεργειακό αποτύπωμα. Κάθε κιλό αλουμινίου που πετάμε, κάθε κιλό χάλυβα, δημιουργούν την ανάγκη αντικατάστασής τους προκαλώντας ένα τεράστιο αποτύπωμα στο περιβάλλον.

Κ: Σε άλλες περιπτώσεις είναι ένα ενεργειακό υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις ενεργειακές ανάγκες της βιομηχανίας.

Η κινητοποίηση είχε σκοπό την ενημέρωση και όχι την αντιδικία με τις χιλιάδες των οδηγών που διέρχονται τη Λ. Μαραθώνος για να επισκεφθούν την παραλία

Από τήν
http://www.ananeotiki.gr/


Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
Φώτης Δεληβοριάς, 15/05/2010

Η κινητοποίηση της Κυριακής 16 Μάη στη Νέα Μάκρη θα μπορούσε να αποτελέσει μια θαυμάσια ευκαιρία για ενημέρωση των κατοίκων των όμορων Δήμων για τις συνέπειες ενός νέου ΧΥΤΑ στο Γραμματικό.

Όμως υπονομεύθηκε και υποβαθμίστηκε στο βωμό μικροπολιτικών συμφερόντων των υποψηφίων Δημάρχων του νέου Δήμου Μαραθώνα και της αλλοπρόσαλλης τακτικής του Προέδρου του Γραμματικού.

Η κινητοποίηση είχε σκοπό την ενημέρωση και όχι την αντιδικία με τις χιλιάδες των οδηγών που διέρχονται τη Λ. Μαραθώνος για να επισκεφθούν την παραλία.

Ηταν μια ευκαιρία για να αντιμετωπίσουν οι κάτοικοι ενωμένοι την ακατανόητη απόφαση της Πολιτείας για την μετατροπή σε χωματερή της τελευταίας παρθένας γωνιάς της Αττικής γης και μάλιστα με μια τεχνολογία που σε ολόκληρη την Ευρώπη έχει εγκαταλειφτεί.

Γι αυτό και η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα είχε αποφασίσει ομόφωνα:

1. Να μην κλείσει η Λ. Μαραθώνος σε μια ζεστή μέρα που οι Αθηναίοι μετακινούνται μαζικά προς τις παραλίες.

2. Να διανεμηθούν ενημερωτικά φυλλάδια της επιτροπής.

3. Να διαφυλαχτεί το κύρος της εκδήλωσης και η ενότητα του κόσμου με την αποφυγή ομιλιών από τους υποψηφίους Δημοτικούς άρχοντες.

Αντί γι αυτό είχαμε πασαρέλα υποψηφίων πολιτευτών (που δεν τους είχαμε ξαναδεί στις προηγούμενες φάσεις του αγώνα κατά του ΧΥΤΑ) και διαγκωνισμό για λίγα δευτερόλεπτα δημοσιότητας στο δελτίο ειδήσεων της (ανημέρωτης) ΕΡΤ.

Είχαμε υπονόμευση της συγκέντρωσης από τον πρόεδρο του Γραμματικού. που έδωσε εντολή να κλείσει η Μαραθώνος παρά την ομόφωνη απόφαση της επιτροπής, και στη συνέχεια τη διάσπασή της, παίρνοντας τους μισούς συγκεντρωμένους σε πορεία προς …το κέντρο Υγείας ενώ τα μεγάφωνα έδιναν αντικρουόμενες εντολές.

Το τι ζημιά έγινε στον αγώνα, το διαπίστωσαν τα μέλη της επιτροπής που μοίραζαν τα φυλλάδια. Μέχρι να κλείσει ο δρόμος, όλοι οι οδηγοί έπαιρναν με συμπάθεια τα ενημερωτικά φυλλάδια και στις περισσότερες των περιπτώσεων εκδήλωναν τη συμπαράστασή τους. Μετά το κλείσιμο του δρόμου η συμπάθεια μετατράπηκε σε εχθρότητα για την ταλαιπωρία που τους υπέβαλε η ακατανόητη απόφαση του κ. Κούκη.

Τελικά θέλουμε συμμάχους σε αυτό τον αγώνα; ΝΑΙ ή ΟΧΙ ;

Προβληματισμένοι και προδομένοι αισθάνθηκαν και οι περισσότεροι συμπολίτες μας που συμμετείχαν στην εκδήλωση από την συμπεριφορά μιας ηγεσίας ανίκανης να αντιληφθεί την πραγματικότητα και να δράσει ανάλογα.

Τελικά υπάρχει ελπίδα; Υπάρχει κάτι να ακουμπήσει ο πολίτης και να νοιώσει αισιόδοξος;

Νομίζω πως ναι. Χθες το βράδυ στη συνεδρίαση της Διαδημοτικής Επιτροπής πολιτών για το παραλιακό μέτωπο, δεν είδα τους συνήθης Δημοτικούς συμβούλους με την ξύλινη γλώσσα και την έλλειψη επαφής με την πραγματικότητα. Δεν είδα το Δήμαρχο, που στα τελευταία χρόνια της θητείας του η πόλη εγκαταλείφθηκε στη μοίρα της. Είδα ενεργούς πολίτες, εκπροσώπους συλλόγων από το Μαραθώνα, το Βαρνάβα, το Γραμματικό, τη Νέα Μάκρη, τη Ραφήνα. Τα πιο ζωντανά κύτταρα αυτής της μικρής κοινωνίας. Τους είδα να μιλούν, να συμφωνούν και να διαφωνούν για τα προβλήματα της περιοχής. Και τους χάρηκα. Σκέφτηκα ότι αυτοί και πολλοί άλλοι που δεν ήταν εκεί, είναι οι πραγματικοί εκπρόσωποι της πόλης.

Ο κόσμος βαρέθηκε τους «σωτήρες» της ευκαιρίας και της τελευταίας στιγμής. Βαρέθηκε τους «ειδικούς» και τους δήθεν «εκπροσώπους» του λαού που μόνο για τα στενά συμφέροντά τους ενδιαφέρονται. Αν αυτοί οι πολίτες εμπιστευθούν τη δύναμή τους, ενωθούν και συγκροτήσουν ένα κοινό ενωτικό ψηφοδέλτιο, θα πάρουν το Δήμο. Και τότε θα έχει συμβεί μια πραγματική λαϊκή Επανάσταση. Το εύχομαι και θα ήθελα να το δω.

Δευτέρα, 17 Μαΐου 2010

Σε διατεταγμένη υπηρεσία για ακόμη μια φορά το ΥΠΕΚΑ .


Από τόν

Θεματική «πόλη, περιβάλλον, οικολογία» του ΣΥΡΙΖΑ
17/05/2010
http://perivallon-syriza.gr/

Σε διατεταγμένη υπηρεσία για ακόμη μια φορά το ΥΠΕΚΑ

Έμαθε γρήγορα η κα Μπιρμπίλη τα κοινοβουλευτικά "κόλπα". Εμαθε πολύ γρήγορα να εισάγει αιφνιδιαστικές τροπολογίες, να βαφτίζει το ψάρι κρέας, να ξεχνά και διαβουλεύσεις και open governement και τις λοιπές παρωδίες δημοκρατικής επίφασης αλλά και να συνοδεύει τον πρωθυπουργό στην κατεδάφιση γκρεμισμένων παραγκών.

Με αιφνιδιαστική τροπολογία που κατέθεσε "από την πίσω πόρτα" κατά τη συζήτηση στη Βουλή του νομοσχεδίου για τις ΑΠΕ, το ΥΠΕΚΑ περιέλαβε ρύθμιση που ανοίγει το δρόμο στην εισαγωγή της μεθόδου της καύσης των απορριμάτων Συγκεκριμένα, η καύση των απορριμμάτων βαφτίζεται "ανανεώσιμη" πηγή ενέργειας(!) και εντάσσεται στο καθεστώς των αδρών επιδοτήσεων και οικονομικών κινήτρων.

Με αυτό τον τρόπο, το ΥΠΕΚΑ ικανοποιεί το αίτημα των μεγαλο-επιχειρηματιών που επί χρόνια προσπαθούν να εισάγουν την καύση απορριμμάτων στην Ελλάδα και προωθεί μια επικίνδυνη και πανάκριβη μέθοδο διαχείρισης που βάζει ταφόπλακα στην ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων μέσω της μείωσης, της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης τους. Σε περιόδους άγριας λιτότητας, θεσμοθετείται ένα ακόμη μεγάλο φαγοπότι σε βάρος του περιβάλλοντος και της οικονομίας.

Με την αιφνιδιαστική αυτή και πολιτικά απαράδεκτη κίνηση, το ΥΠΕΚΑ αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι η πολιτική της "πράσινης ανάπτυξης" και της "ανοιχτής διαβούλευσης" στην πραγματικότητα αποτελεί απλά επικοινωνιακή φούσκα - όταν δεν χρησιμοποιείται σαν προπέτασμα καπνού για να προωηθηθούν τα επενδυτικά σχέδια γνωστών ομίλων και επιχειρηματιών που επί χρόνια λυμαίνονται τη χώρα και το δημόσιο πλούτο.

Αποδεικνύει ότι και στα περιβαλλοντικά ζητήματα όπως και με τη συνολική της πολιτική η κυβένηση ΠΑΣΟΚ ενδιαφέρεται για την εξυπηρέτηση μεγάλων οικονομικών συμφερόντων, παλεύει να κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους να διαλύσει ό,τι με αγώνες είχε κατακτήσε ο ελληνικός λαός, να ρημάξει ό,τι είχε μείνει σχετικά ανέπαφο σε αυτή τη χώρα.

Ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή στά Εξάρχεια.

Όταν οι πολίτες οργανώνονται ξεπερνούν τους τοπικούς άρχοντες..
Τοποθέτηση τεσσάρων κλειστών κάδων διαφορετικού χρώματος, έναν για κάθε ανακυκλούμενο υλικό (πλαστικό, μέταλλο, γυαλί, χαρτί),προτείνει στον Δήμο Αθηναίων η Επιτροπή Πρωτοβουλίας των κατοίκων Εξαρχείων.


Ελευθεροτυπία, Παρασκευή 14 Μαΐου 2010

Ανακύκλωση με διαλογή των υλικών στην πηγή, προτείνει στον Δήμο Αθηναίων η Επιτροπή Πρωτοβουλίας των κατοίκων Εξαρχείων.
Πιο συγκεκριμένα, οι προτάσεις της Επιτροπής, οι οποίες αναμένεται να συζητηθούν στο προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων, έχουν να κάνουν:
* Με την τήρηση της νέας οδηγίας για τα απορρίμματα (2008/98/ΕΚ), η οποία απαιτεί η διαλογή να γίνεται στην πηγή, με αποκλειστική ευθύνη του Δήμου Αθηναίων.
* Με την τοποθέτηση τεσσάρων κλειστών κάδων διαφορετικού χρώματος, έναν για κάθε ανακυκλούμενο υλικό (πλαστικό, μέταλλο, γυαλί, χαρτί). Εν προκειμένω, οι υπάρχοντες μπλε κάδοι μπορούν να αξιοποιηθούν για ένα εξ αυτών των υλικών.
* Με την ενημέρωση των κατοίκων πόρτα πόρτα για το νέο σύστημα ανακύκλωσης.
Όπως επισημαίνει η Επιτροπή Πρωτοβουλίας των κατοίκων Εξαρχείων, τους δύο τελευταίους μήνες ο Δήμος Αθηναίων τοποθέτησε στα Εξάρχεια μικρό αριθμό μπλε μεταλλικών κάδων ανακύκλωσης, χωρίς σήμανση και χωρίς να έχει προηγηθεί ενημέρωση των κατοίκων για τη σωστή χρήση τους.
Το αποτέλεσμα είναι να γεμίζουν οι εν λόγω κάδοι σε ποσοστό άνω του 40% με κοινά σκουπίδια, τα οποία καταλήγουν στη χωματερή.
Κατά την Επιτροπή Πρωτοβουλίας κατοίκων Εξαρχείων, «το ζήτημα είναι ότι ενώ το θεσμικό πλαίσιο στη χώρα μας (νόμος 2939/2001) έγινε για να "τρέξει" η ανακύκλωση, το μόνο που "τρέχει" μέχρι στιγμής είναι το χρήμα από τις τσέπες μας. Διότι και τέλος ανακύκλωσης χρεωνόμαστε κάθε φορά που αγοράζουμε ένα προϊόν και υψηλά δημοτικά τέλη πληρώνουμε και σωστή ανακύκλωση δεν γίνεται...».
Για την κατάθεση των προτάσεών της προς τον Δήμο Αθηναίων, η εν λόγω Επιτροπή έλαβε υπ' όψιν την εμπειρία άλλων ευρωπαϊκών χωρών, αλλά και επιτυχή ελληνικά παραδείγματα ανακύκλωσης στην πηγή, όπως στους Δήμους Βύρωνα, Κοζάνης κ.ά.
Μ.Σ.

Κυριακή, 16 Μαΐου 2010

Ανέκδοτα γιά βραβείο...


ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ
Tης Σοφίας Βούλτεψης
svoultepsi@yahoο.com

Τα γεγονότα των τελευταίων ημερών στο Γραμματικό δεν συμβαίνουν ούτε στην τελευταία τριτοκοσμική χώρα. Η πιο άγρια εκμετάλλευση του ατομισμού και της άγνοιας –ο συνδυασμός που σκοτώνει. Βουλευτές, τοπικοί άρχοντες και πολίτες δίνουν τη μάχη του μεσαίωνα. Οι αντιδράσεις όλων θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν και ύποπτες.
Αν και είναι βέβαιο ότι οι πόλεις που φιλοξενούν τέτοιους άψογους χώρους υγειονομικής ταφής βγαίνουν κερδισμένες, αν και στο εξωτερικό οι πόλεις ερίζουν για το ποια θα εξασφαλίσει ΧΥΤΑ στην περιοχή της –ακόμη και διαδηλώσεις γίνονται–, αν και προφανώς το Παρίσι, η Ρώμη, η Μαδρίτη, η Βιέννη και όλες οι μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις ούτε κατοικούνται ούτε κυβερνώνται από ηλίθιους, αν και σ’ όλον τον κόσμο αυτοί οι χώροι μετατρέπονται σε οάσεις πράσινου, όλοι οι παραπάνω συνεχίζουν το βιολί τους.

Πυροτέχνημα με οσμή προβοκάτσιαςΔιαδήλωση ενάντια στον ΧΥΤΑ στήν Ν.Μάκρη
ΠΥΡοτέχνημα με … οσμή προβοκάτσιας

Απο τα "ATTIKA NEA" 16/5/2010
Γράφει η Πόπη Σουφλή

Ας σηκώσουμε επιτέλους τις κουρτίνες, κι ας διαβάσουμε ανάμεσα στις γραμμές αυτού του κακόγουστου θεατρικού έργου που παίζεται χρόνια τώρα εις βάρος των κατοίκων όχι μόνο του Γραμματικού, αλλά και του Μαραθώνα και της Νέας Μάκρης και του Βαρνάβα, αλλά και ολόκληρης της Βορειοανατολικής Αττικής.
Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά της κατασκευής ΧΥΤΑ στο Γραμματικό, πραγματοποιήθηκε από την ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΧΥΤΑ – ΧΥΤΥ, είχε σαφείς θέσεις ως προς την συγκέντρωση και τη διαδήλωση. Παρουσία πολιτών στην συμβολή της Λεωφόρου Μαραθώνος με την Λεωφόρο Διονύσου οι οποίοι θα διαδήλωναν, ενημερώνοντας παράλληλα τους διερχόμενους οδηγούς, με έντυπο ενημερωτικό υλικό. Ποτέ δεν ελήφθη απόφαση να κλείσει ο δρόμος από τους διαδηλωτές, αντιθέτως, δόθηκε έμφαση στην σωστή ενημέρωση των εκδρομέων με την ευκαιρία της Κυριακής.
Ο κόσμος που συγκεντρώθηκε, δυστυχώς για μια ακόμη φορά, αποδείχτηκε λίγος, μπροστά στο κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό έγκλημα που πρόκειται να συντελεστεί με την κατασκευή του ΧΥΤΑ. Είναι σαφές, ότι οι κάτοικοι όχι μόνο της Νέας Μάκρης, του Μαραθώνα ή του Βαρνάβα, αλλά ακόμα και οι κάτοικοι του Γραμματικού, δεν έχουν συνειδητοποιήσει τον εφιάλτη μιας στην ουσία χωματερής και πόσο αυτός ο εφιάλτης θα αλλάξει επί το δραματικότερο τις ζωές τους.
Η αλήθεια είναι, ότι όλα αυτά τα χρόνια, δεν βρέθηκε μια ικανή τοπική πολιτική ηγεσία που να ενημερώσει και να εμπνεύσει στους κατοίκους, μακριά από πολιτικές και παραταξιακές γραμμές, ώστε και οργανωμένοι να είναι και δυναμική αντίστασης να ασκήσουν και να κάνουν πράξη την λαϊκή ρήση «φωνή λαού, οργή Θεού».
Ίσως, γιατί οι τοπικές πολιτικές ηγεσίες, αγνοούν στο βάθος τους, τις παραμέτρους αυτού του κοινωνικού, οικονομικού και περιβαλλοντικου εγκλήματος. Κι αυτό, για να μην κρυβόμαστε πίσω από τις λέξεις «ΧΥΤΑ» ή «ΧΥΤΥ» (και στο .. βάθος … εργοστάσιο καύσης), αυτό που σήμερα υλοποιείται, είναι ένας … «ελεγχόμενος χώρος εναπόθεσης όλων των απορριμμάτων», χωρίς διαλογή στην πηγή, αφού και σ’ αυτό, οι τοπικοί άρχοντες έχουν αποδειχθεί επιεικώς ανεπαρκείς.
Και είναι απορίας άξιον, γιατί δεν αναφέρουν ποτέ το παράδειγμα του ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων ή του ΧΥΤΑ της Φυλής, όπου τα απορρίμματα ρίχνονται χωρίς προηγούμενη επεξεργασία, κάτι που σημαίνει η λέξη «ΧΥΤΑ» ή «ΧΥΤΥ», και δεν δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός, ότι στους δύο προαναφερόμενους ΧΥΤΑ, είναι επίσης γνωστό, ότι έρχονται απορρίμματα από όλη σχεδόν την Ελλάδα, μέσω ιδιωτικών εταιρειών, και «κάποιοι» θησαυρίζουν.
Παράλληλα, ουδέποτε δόθηκε έμφαση από τους τοπικούς άρχοντες, το γεγονός, ότι επικίνδυνα τοξικά και νοσοκομειακά απόβλητα ρίχνονται συλλήβδην στον … «ελεγχόμενο» ΧΥΤΑ της Φυλής.
Βοούν οι εφημερίδες κυρίως οι ημερήσιες και οι εβδομαδιαίες πανελλήνιας εμβέλειας, για το έγκλημα που συντελείται στην Φυλή, με τις ιδιωτικές εταιρείες να μεταφέρουν απορρίμματα απ’ όλη την Ελλάδα, με τα νοσοκομειακά και τα τοξικά απόβλητα που ρίπτονται εκεί, με τις «μίζες» κάποιων που κάνουν τα «στραβά μάτια», αλλά μέχρι σήμερα, δεν είδαμε κάποιον τοπικό άρχοντα, να κάνει όλες αυτές τις παρανομίες που συντελούνται στην Φυλή, έμβλημά του και να αγωνίζεται ουσιαστικά και όχι με κινήσεις εντυπωσιασμού και επικοινωνιακών τρυκ κατά του έργου.
Μεμονωμένες δυστυχώς οι κινήσεις, από πολιτικά πρόσωπα της τοπικής αυτοδιοίκησης, που σκοντάφτουν στην δύναμη των εξουσιών που τους μετατρέπουν σε «γραφικούς οικολόγους», απαξιώνοντάς τους στα μάτια των κατοίκων της περιοχής.
Δεν προτίθεμαι μέσα από το κείμενο αυτό, να περιγράψω τις εικόνες που διαδραματίστηκαν στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 16 Μαίου στη Νέα Μάκρη, κι αυτό, γιατί σέβομαι και τιμώ όλους αυτούς που χωρίς κανένα προσωπικό κέρδος και καμία ιδιοτέλεια, χρόνια τώρα, δίνουν την προσωπική τους μάχη κατά του ΧΥΤΑ στο Γραμματικό.
Για μια ακόμη φορά η συγκέντρωση «καπελώθηκε» από εκείνους που αντί να υλοποιήσουν τις αποφάσεις της Διαδημοτικής Επιτροπής Αγώνα, αποτέλεσαν το «εύπλαστο ζυμάρι» στα χέρια πολιτικών αμοραλιστών, οι οποίοι επενδύοντας στο «θυμικό τους», τους παρότρυναν να κλείσουν την Λεωφόρο Μαραθώνας, δημιουργώντας τα ακριβώς αντίθετα συναισθήματα στους εκδρομείς και τους διερχόμενους οδηγούς, από αυτά που στην ουσία έπρεπε να δημιουργήσουν.
Οι τηλεοπτικές κάμερες μεγάλων καναλιών, βρέθηκαν στο σημείο της συγκέντρωσης, οι … συνήθεις τοπικοί άρχοντες είπαν τις μεγαλόσχημες λεκτικές αντιδράσεις τους και το … «παραμύθι», είχε αίσιο τέλος γι αυτούς. Πέτυχαν τον σκοπό τους. Να βγουν δηλαδή τα πρόσωπά τους στην τηλεόραση. Εκλογές έρχονται και ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» θα πρέπει να τους βρει και πάλι … νικητές.
Ποιος σήμερα, αμφισβητεί, ότι ο νέος Καλλικράτειος Δήμος του Μαραθώνα, στον οποίο εντάσσονται εκτός του δήμου Μαραθώνος, ο Δήμος της Νέας Μάκρης και οι Κοινότητες του Γραμματικού και του Βαρνάβα, δεν θα είναι ο «ευνοημένος» από πλευράς … οικονομικών ανταλλαγμάτων που θα δοθούν για τον ΧΥΤΑ – ΧΥΤΥ – και στο βάθος ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΥΣΗΣ, με ότι σημαίνει αυτό για τον δήμαρχο που θα εκλεγεί και για το δημοτικό του συμβούλιο;
Μήπως να σας υπενθυμίσω ότι ΟΛΕΣ οι Ετήσιες Εκθέσεις του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και του Συνηγορου του Πολίτη, αλλά και όλα τα γκάλοπ που γίνονται, μιλούν για την διαφθορά και την διαπλοκή στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που κατέχει τις πρώτες θέσεις;
Μήπως να σας υπενθυμίσω τα σκάνδαλα, οικονομικά και περιβαλλοντικά που βαραίνουν τους τοπικούς μας άρχοντες; Σκάνδαλα που έχουν ήδη πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης και μάλιστα υπάρχουν και ποινικές διώξεις;
Δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες, έκανε ο πρόεδρος του Γραμματικού, Νίκος Κούκης, αναφέροντας ότι «ακόμα και ο ΧΥΤΥ» ως μεταγενέστερη μορφή διαχείρισης απορριμμάτων, είναι ξεπερασμένος στην Ευρώπη». Μήπως όμως, θα έπρεπε να αναλογισθεί, γιατί του ασκήθηκε τόσο έντονη κριτική από την Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα για την στάση του κατά την έλευση των ΜΑΤ , την αποφράδα ημέρα της 7ης Ιουλίου 2009, και γιατί δεν τον ενέταξε η Συντονιστική Επιτροπή στο δυναμικό της;
Δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες, έκανε ο Δήμαρχος του Μαραθώνα, Σπύρος Ζαγάρης, δηλώνοντας ότι έχει δώσει αγώνες κατά του ΧΥΤΑ στο Γραμματικό. Δεν θα αμφισβητήσουμε ότι έδινε πάντα το παρόν στις συγκεντρώσεις. Στο ξύλο όμως που έπεσε από τα ΜΑΤ, που ήταν;
Και εν πάσι περιπτώσει, οι αγώνες, δεν δίνονται μόνο στις συγκεντρώσεις, αλλά δίνονται δυναμικά σε όλους εκείνους τους Φορείς που μπορούν να επηρεάσουν την ελληνική κυβέρνηση να μην προχωρήσει σε αυτό το μεγάλο έγκλημα.
Τινάχτηκε μέχρι το ταβάνι και έδωσε ρεσιτάλ ηθοποιίας ο δήμαρχος του Μαραθώνα, όταν δημοσίως του προτάθηκε από την υπογράφουσα το κείμενο, να στείλει επιστολή προς όλους τους ηγέτες που θα παραστούν στους εορτασμούς για τα 2.500 χιλιάδες χρόνια και να τους ζητήσει την συνδρομή τους, ώστε στον ΔΗΜΟ του ΜΑΡΑΘΩΝΑ (όπως ορίζει πλέον ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), να μην γίνει η χωματερή δίπλα στον χώρο του ΡΑΜΝΟΥΝΤΑ, του ΤΥΜΒΟΥ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ, του ΤΥΜΒΟΥ ΤΩΝ ΠΛΑΤΑΙΩΝ.
Τινάχτηκε μέχρι το ταβάνι ο δήμαρχος του Μαραθώνα, όταν σε Δημοτικό Συμβούλιο, προτάθηκε από δημοτικό σύμβουλο να πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά του ΧΥΤΑ, κατά την έναρξη του Μαραθωνίου Δρόμου, που καλύπτεται τηλεοπτικά από διεθνή ΜΜΕ.
Δηλώσεις κατά του ΧΥΤΑ, ως ξεπερασμένη μορφή διαχείρισης απορριμμάτων έκανε ο δήμαρχος της Νέας Μάκρης Ιορδάνης Λουίζος. Πώς μπορεί όμως να γίνει πιστευτός, όταν ο ίδιος έχει δημιουργήσει δύο παράνομες και ανεξέλεγκτες χωματερές, η μία εκ των οποίων μέσα στον χώρο της πρώην Αμερικανικής Βάσης, δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο της ΜΠΡΕΞΙΖΑΣ;
Πώς μπορεί να μιλά εναντίον του ΧΥΤΑ ο δήμαρχος της Νέας Μάκρης, όταν παραπέμπεται από τον Εισαγγελέα για δημιουργία παράνομης χωματερής στον χώρο της πρώην Αμερικανικής Βάσης και μάλιστα «με δόλο».
Πώς μπορεί να μιλά για αγώνα κατά του ΧΥΤΑ, ο δήμαρχος της Νέας Μάκρης, όταν ο ίδιος, στην ουσία πιέστηκε από τους δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευσης να αποδεχθεί ένα «ψήφισμα διαμαρτυρίας κατά του ΧΥΤΑ», το οποίο όμως έμεινε στα λόγια και ποτέ μέχρι σήμερα, δεν έκανε κάποιες ενέργειες για να προστατεύσει την πόλη του από την διέλευση των εκατοντάδων ίσως και χιλιάδων απορριμματοφόρων και ότι αυτό συνεπάγεται για την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και του περιβάλλοντος.
Τόσα χρόνια, τι έχει κάνει για την ανακύκλωση, ο δήμαρχος της Νέας Μάκρης; Μήπως να του θυμίσουμε, ότι την ανακύκλωση στην πόλη, την ξεκίνησε ο αείμνηστος και πρόωρα αδικοχαμένος Στέλιος Καρυώτης, με δικά του έξοδα και δικούς του αγώνες;
Μήπως δεν θα έπρεπε να «μιλάει για σχοινί στο σπίτι του κρεμασμένου», ο δήμαρχος της Νέας Μάκρης;
Τέλος, δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε απ έξω την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης – εξαιρουμένου του Φώτη Δεληβοριά και τώρα τελευταία και των τεσσάρων ανεξάρτητων δημοτικών συμβούλων της αντιπολίτευσης– που τόσα χρόνια ΑΝΕΧΟΝΤΑΙ το αίσχος των παράνομων χωματερών, και τώρα εμφανίζονται ως υπέρμαχοι κατά του ΧΥΤΑ στο Γραμματικό.
Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά του ΧΥΤΑ Γραμματικού, ήταν αποκαρδιωτική. Αν οι δημοτικοί άρχοντες της Νέας Μάκρης και του Μαραθώνα, ήθελαν έστω και την ύστατη στιγμή να πείσουν ότι είναι αντίθετοι με το έργο, θα είχαν κινητοποιήσει τους κατοίκους τους, ώστε η παρουσία του κόσμου να είναι δυναμική.
Γιατί αν εξαιρέσουμε στην πλειοψηφία του κόσμου που συγκεντρώθηκε, τους λιγοστούς και πάλι κατοίκους του Γραμματικού, η παρουσία των διαδηλωτών, ήταν αποκαρδιωτική.
Ανέδειξε όμως ένα ακόμη στοιχείο, που είναι δυσμενές για τον αγώνα. Το γεγονός, ότι στην πλειοψηφία του ο κόσμος, αποδέχτηκε – εν αγνοία του, θέλουμε να πιστεύουμε – να καπελωθεί από «πολιτικές» που του υπέδειξαν να κλείσει τη Λεωφόρο Μαραθώνος και να εξαγριώσει με τον τρόπο αυτό τους χιλιάδες οδηγούς, όταν οι αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα, ήταν σαφείς:
«ΔΙΑΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ»

Πολίτες κατηγορούν τους Δημάρχους στην συγκέντρωση της Ν. ΜάκρηςΣυντονιστική Επιτροπή Αγώνα ενάντια στο ΧΥΤΑ Γραμματικού

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα ενάντια στο ΧΥΤΑ Γραμματικού δηλώνει σχετικά με την κινητοποίηση της Κυριακής 16-5-2010 στη Νέα Μάκρη:
1. Απόφαση της ήταν να γίνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας χωρίς να κλείσει η κυκλοφορία για να ενημερώνει τους διερχόμενους πολίτες.
2. Την ευθύνη για το κλείσιμο του δρόμου είχαν οι δημοτικοί άρχοντες.

Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής

Δελαγραμμάτικας Βασίλης 6976754182
Δρακοπούλου Σταυρούλα 6978595648
Κόλλιας Γιώργος
Κοροβέση Πόπη 6944744683
Λιονάκης Μανώλης 6977300242
Σαφράς Βαγγέλης 6944254448
Σαφράς Γιάννης

Τον κόσμο τον θέλουμε δίπλα μας ενημερωμένο, ΟΧΙ απέναντι μας.

" Δίκτυο Ανατολικής Αττικής " 16/5/2010
http://www.an-attiki.gr/

Τον κόσμο τον θέλουμε δίπλα μας ενημερωμένο, ΟΧΙ απέναντι μας.
Με αυτές τις λέξεις, τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής κατά των ΧΥΤΑ Νέας Μάκρης, αντέδρασαν στο αυθαίρετο κλείσιμο της Λ. Μαραθώνος, από τον Κοινοτάρχη Γραμματικού σε συνεργασία κατοίκων και της Συντονιστικής Επιτροπής Γραμματικού.
Δυστυχώς, την σημερινή κατάσταση την είχα προβλέψει και θέλησα σε προηγούμενο άρθρο με τίτλο (Διαδήλωση και κλείσιμο δρόμων...κατά πόσο ανοίγουν τον δρόμο της αλήθειας;;; ), να επιστήσω την προσοχή, που πρέπει να δώσουμε όλοι πλέον, σε τέτοιας μορφής συγκεντρώσεις.
Λυπάμαι, για όσα γίναν και όσα θα μπορούσαν να γίνουν, αλλά δεν έγιναν....
Τελικά ορισμένοι φαίνεται ότι ΔΕΝ σέβονται τις συντονιστικές επιτροπές και τις αποφάσεις τους, αφού τις θέλουν μόνο για να συγκεντρώνουν τους ενεργούς πολίτες και ως μπουλούκια να τους κατευθύνουν, όπου αυτοί θέλουν, μηδενίζοντας την προσωπικότητα τους.
Αγώνας δεν μπορεί να γίνει έτσι.
Δεν μπορεί η μία επιτροπή, να αναιρεί αποφάσεις της άλλης, όπως και ο κάθε τοπικός άρχοντας, ειδικά όταν μετέχουν στον ίδιο αγώνα.
Σε όλες τις εκδηλώσεις το πλάνο που συμμετέχει ένας τοπικός ή μελλοντικά τοπικός άρχοντας, είναι κοινό και πανομοιότυπο.
Κεντρίζουμε το ενδιαφέρον των ΜΜΕ, στην προκειμένη περίπτωση κλείσιμο του δρόμου. Μόλις έρχονται τα ΜΜΕ είμαστε εκεί για να τους μιλήσουμε, να φανούμε ότι παράγουμε έργο, έχουμε με το μέρος μας την δύναμη των εθελοντών πολιτών και θεωρούμαστε άξιοι να διεκδικήσουμε και πάλι την θέση του άρχοντα.
Ειδικά σε ένα διευρυμένο Δήμο όπως ο νέος ( Καλλικαράτιος ) Μαραθώνιος Δήμος.
Αυτό έγινε από τους κουστουμαρισμένους Δημάρχους και υποψήφιους, σήμερα.
Προκαλώντας στο πλήθος, αιδοία και μόνο.
Αυτή την δόση όμως ο ενεργός πολίτης, απέδειξε ότι είναι ικανός να διακρίνει και να μην ενδώσει, σε τέτοιας μορφής εκβιαστική προβολή, εις βάρος ενός αγώνα όλων, για τα ΧΥΤΑ.
Σήμερα το πλάνο της εκδήλωσης, ήταν καθαρά η ενημέρωση των επισκεπτών της περιοχής, στην διασταύρωση Διονύσου.
Αυτό και μόνο αυτό ξεκάθαρα.
Και είχα διαβεβαιώσεις γι΄ αυτό, αλλά οικτρά διαψευστήκαν.
Μία απόφαση που ΔΕΝ τηρήθηκε δυστυχώς.
Θλίβομαι, διότι η Συντονιστική Επιτροπή κατά των ΧΥΤΑ Νέας Μάκρης, εκτέθηκε στους ενεργούς πολίτες που είχε συγκεντρώσει. (Αναμένω και σχετική ανακοίνωση καταγγελία, της Συντονιστικής Επιτροπής κατά των ΧΥΤΑ Νέας Μάκρης).
Θλίβομαι, με την σειρά μου και ζητώ συγνώμη από όσους είχα διαβεβεώσει, ότι θα γίνει μόνο ενημέρωση των διερχόμενων αυτοκινήτων.
ΟΧΙ η ταλαιπωρία αυτών, με το κλείσιμο της διασταύρωσης, πολύ περισσότερο δε η πορεία προς το Κέντρο Υγείας, που έπεσα από τα σύννεφα, μόλις το άκουσα.
Ενέργειες αυτής της μορφής, οδηγούν έναν αγώνα σε τελμάτωση και όχι ανάδειξη του.
Εάν κάποιοι έχουν συμφέροντα ή χαμηλό IQ, ώστε να οδηγούν τους ενεργούς πολίτες σε τέτοιες μορφές αγώνα, ας απομακρυνθούν έγκαιρα.
Επιτέλους, θα πρέπει να το καταλάβει ο καθένας μας, ότι με την φοβέρα και ( μαγκιά - τραμπουκισμό ) δεν φέρνεις κανέναν κοντά σου, αλλά ηθελημένα τον φέρνεις αντιμέτωπο σου.
Και δεν αμφιβάλω ότι σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. εγκατάσταση εργολάβων στο ΧΥΤΑ), χρειάζεται και αυτή η μορφή ίσως, αλλά θα πρέπει να μάθουμε να ξεχωρίζουμε, το πότε και με τι τρόπο θα λειτουργούμε.
Ε.. αυτό που συνέβη σήμερα, ως πολίτης που μοναδικό μου συμφέρον, εδώ και 3 χρόνια που αρθρογραφώ, για το θέμα αυτό από εδώ, είναι το περιβάλλον της περιοχής που ζω και τι περιβάλλον θα αφήσω στα παιδιά μου.
Δεν έχω ούτε περιουσία, ούτε άλλα συμφέροντα, ώστε να με οδηγήσουν επιπλέον, για να διαμαρτύρομαι.
Ας γίνει κατανοητό αυτό, και σεβαστό.
Το αν κάποιοι που έχουμε την οικολογική ευαισθησία να αντιστεκόμαστε για τον ΧΥΤΑ και μένουμε στην ευρύτερη περιοχή, είναι αμάρτημα τελικά να έχουμε πιο ανοικτό μυαλό, να βλέπουμε ορισμένα πράγματα από μία άλλη πιο καθαρή σκοπιά;;;
Μη έχοντας την καθημερινή πίεση, που έχει ένας κάτοικος της εκεί περιοχής, ώστε δικαιολογημένα να λειτουργεί κατ΄ αυτό τον τρόπο.
Μήπως ενοχλεί ορισμένους αυτό;;;
Να φύγουμε τότε και να κάνουμε τον δικό μας μεμονωμένο αγώνα. Να κάνει το ίδιο και ο Βαρνάβας, ο Μαραθώνας και να γίνουμε μία Βαβέλ, να σας εξυπηρετήσουμε.
Θέλετε;;; Είναι στα σχέδια σας, η διάσπαση του αγώνα;;;
Αφού ήδη διακρίναμε, Συντονιστικές Ενεργών πολιτών, Δήμων, Κεντρική Συντονιστική και ένα Κοινοτάρχη Στρατηγό άλλων εποχών, που λειτούργησαν χωρίς να είναι εναρμονισμένοι, συζητήσιμοι και να αποδέχονται ότι η τοπική Συντονιστική Επιτροπή, έχει χαράξει έναν διαφορετικό στυλ αγώνα, από τον κλεφτοπόλεμο (Γιούργια) που έχει μάθει.
Επειδή ο αγώνας γίνετε από τον καθένα μας, που προσφέρει από το δικό του μετερίζι, όσο μπορεί και με όποιο τρόπο μπορεί, ή θεωρεί αποδεκτό που αξίζει να αγωνιστεί.
Παρακαλώ πολύ, όταν ζητήσετε την επόμενη φορά, από τους ευαισθητοποιημένους πολίτες να συνδράμουν στον αγώνα για τα ΧΥΤΑ, φροντίστε να έχετε πλήρες πλάνο, τι σκοπό έχετε και τι ακριβώς θα γίνει, χωρίς να τα παρεκλείνετε.
Για να σας εμπιστευθώ εγώ, αλλά και οι πολίτες.

Σάββατο, 15 Μαΐου 2010

Η λύση γιά τόν ΧΥΤΑ Γραμματικού βρίσκεται εδω.

Απο τα "ATTIKA NEA" 13/5/2010
http://attikanea.blogspot.com/
Της ΠΟΠΗΣ ΣΟΥΦΛΗ

Για τους γνωρίζοντες το θέμα "ΧΥΤΑ" και τους τρόπους με τους οποίους κινείται η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν εκπλήσσει η απάντηση που απέστειλε στον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Χουντή, ο ΕυρΩπαίος Επίτροπος Περιβάλλοντος για τον ΧΥΤΑ Γραμματικού και Κερατέας. Ότι δηλαδή, αφού ολοκληρωθεί το έργο και πέσουν τα πρώτα απορρίμματα, μόνο τότε θα εξετάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν έχουν τηρηθεί οι διαδικασίες.
Η σημερινή κυβέρνηση, έχει δείξει τις διαθέσεις της. Άλλωστε, η αρμόδια υπουργός Περιβάλλοντος, δεν έκρυψε τη συνάντησή της με τον εθνικό εργολάβο που έχει αναλάβει το έργο.

Έστω και την ύστατη στιγμή, ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ.
ΛΥΣΗ, που θα απορρίπτει κομματικές ή παραταξιακές γραμμές, αλλά και προσωπικά συμφέροντα.
Μέχρι σήμερα, από την πλευρά της κοινοτικής αρχής του Γραμματικού, δεν είδαμε κάποια ενέργεια ικανή να μπλοκάρει τις εργασίες του εργολάβου του έργου.
Μέχρι σήμερα, και ας είμαστε ειλικρινείς, δεν είδαμε μια γενικευμένη αντίσταση από τους κατοίκους του Γραμματικού.
Μέχρι σήμερα, δεν είδαμε κάποια ουσιαστική αντίδραση από την πλευρά των Δημοτικών Αρχών της Νέας Μάκρης και του Μαραθώνα.
Γίναμε μάρτυρες της συμμετοχής επαγγελματιών χωματουργών του Μαραθώνα, σ' αυτό το έγκλημα. Πάνω από όλα, το προσωπικό κέρδος.
Όλα έχουν την εξήγησή τους. Μια εξήγηση, που πλέον έχει αρχίσει να γίνεται αντιληπτή και από τους κατοίκους.
Ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ, έρχεται να εξηγήσει στην ούσία, γιατί οι αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης, επέδειξαν μια χαλαρή στην πραγματικότητα στάση, που ξεκινά από την αυτοπροβολή και ολοκληρώνεται στην παντελή απουσία δυναμικών αντιδράσεων.
Αποδείκτηκε περίτρανα, ότι οι τοπικολί άρχοντες, δεν επέδειξαν την δυναμική που όφειλαν προκειμένου να προστατέψουν τους πολίτες τους και τις περιοχές τους.
Επικοινωνιακά τρυκ, υπερίσχυσαν των ουσιαστικών ενεργειών, αφήνοντας πολύ χρόνο στα πολιτικοοικονομικά διαπλεκόμενα συμφέροντα να κινηθούν ανενοχλητα.
Υπερίσχυσαν τα μικροκομματικά και προσωπικά συμφέροντα, για μια θεσούλα ενδεχομένως στον κυβερνητικό χώρο, η "καλοφυλαγμένη" σκέψη στο ... πίσω μέρος του μυαλού κάποιων, ότι τα οικονομικά ανταλλάγματα που θα δοθούν στον νέο Δήμο που θα δημιουργηθεί, θα είναι προς το συμφέρον της δημοτικής αρχής που θα αναδειχθεί και ποιός πια πιστεύει ότι "κάποιοι" δεν καλοβλέπουν το .... "μέλι";
Άλλωστε αυτό δεν είναι που οδήγησε τη χώρα μας, (μεταξύ άλλων) και στην οικονομική πτώχευση;
ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ!
Έστω και τώρα, που τα μηχανήματα των "εθνικών εργολάβων" κατατρώγουν τα σπλάχνα του Μαύρου Βουνού στο Γραμματικό, καταστρέφοντας ένα εκπληκτικό τοπίο, έστω και τώρα, που "κάποιοι" προσπαθούν με χίλιους τρόπους να "κουκουλώσουν" τα αρχαιολογικά ευρήματα, προκειμένου το έργο - σκάνδαλο να συνεχιστεί, ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΛΥΣΕΙΣ.
Λύσεις όμως, που δεν θα περνούν ούτε από κομματικές γραμμές, ούτε από παραταξιακές γραμμές, αλλά ούτε από προσωπικά συμφέροντα.
Λύσεις, που έστω και τώρα, θα βγάλουν εκτός συμμετοχής τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, που είτε επέδειξαν όλα αυτά τα χρόνια πλημμελλή άσκηση δυναμικής πολιτικής κατά του έργου, είτε αποδείχτηκαν μη ικανοί να διαχειριστούν ένα τόσο σημαντικό θέμα, είτε ακόμα ... φρόντισαν με την στάση τους να ... αποκοιμίσουν τους πολίτες.
ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ!
Και τις λύσεις, θα τις δώσουν οι ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ.
Προσυπογράφω την πρόταση για μια συναυλία, που πρότεινε ο Κυριάκος Γκίκας που χρόνια τώρα, από το εξωτερικό, ενοχλεί συνεχώς το πολιτικοοικονομικό σύστημα που θέλει χωματερή στο Γραμματικό.
Είναι μια πρόταση, που έχουν προβάλει χρόνια τώρα, και με δημοσιεύματά τους τα ΑΤΤΙΚΑ ΝΕΑ, με εύλογο πρόσχημα την επέτειο της αεροπορικής τραγωδίας της HELIOS, στη μνήμη των θυμάτων. Και μπορεί οι Κύπριοι συγγενείς να ... σιώπησαν στην ενημέρωση που τους έκαναν τα ΑΤΤΙΚΑ ΝΕΑ, ο Γιώργος Κόλλιας και ο Χριστόφορος Ρώσσης, μπορεί να έμειναν ασυγκίνητοι στα cd με την μουσική και τα τραγούδια της Κύπριας θεατρικής συγγραφέας Δέσπως Λοϊζιά που τους μοιραστηκαν πριν δύο χρόνια, μπορεί να πείστηκαν (αλήθεια από ποιόν;)ότι η χωματερή δεν έχει καμία σχέση με το σημείο πτώσης του μοιραίου αεροσκάφους, πρέπει όμως να τους ταρακουνήσουμε.
Πέρυσι, ο Πρόεδρος του Γραμματικού, λανθασμένα κινούμενος (αλήθεια γιατί;), τους πήρε και έφυγαν άρον - άρον από τον χώρο της εκκλησίας μετά το μνημόσυνο, προκειμένου να τους προσφέρει καφέ...., αντί να τους καταστήσει κοινωνούς στη μάχη που δόθηκε με τα ΜΑΤ και τους λιγοστούς κατοίκους του Γραμματικού και του Βαρνάβα, που έμειναν να φυλάσσουν ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ.
Το΄ίδιο βιαστικά αναχώρησε και ο Μητροπολίτης Μεσογαίας κ. Νικόλαος, αντί να μπει μπροστάρης στα ΜΑΤ και στα δακρυγόνα.
Όλα αυτά, πληγώνουν και πονάνε όσους χρόνια τώρα, δίνουν τη δική τους μάχη ο καθένας από το δικό του μετερίζι για να μην γίνει αυτός ο ΧΥΤΑ, που θα οδηγηήσει τις ζωές μας και το περιβάλλον σε πλήρη υποβάθμιση..
ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ!
Θα τις δώσουν οι ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ, που προτιμούν να βρίσκονται στα χαρακώματα, όταν άλλοι απολαμβάνουν την σιγουριά του σπιτιού τους και του καναπέ τους.
Ας αφήσουμε πίσω τις επικοινωνιακές φανφάρες των εκπροσώπων της τοπικής εξουσίας, και ας πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας.
Μπροστά μας, βρίσκονται οι εκδηλώσεις για τα 2.500 χρόνια της Μάχης του Μαραθώνα. Ο Δήμαρχος του Μαραθώνα, δημόσια, σε συγκέντρωση στο Γραμματικό, αρνήθηκε την πρόταση
της Πόπης Σουφλή, να καταστήσει κοινωνούς όλους τους ηγέτες των κρατών που θα προσέλθουν για να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις και να τους ενημερώσει για το έγκλημα που πρόκειται να συντελεστεί δίπλα στον ιστορικό δήμο του Μαραθώνα. Αντέδρασε δε με ένα παραλήρημα στην πρόταση αυτή, αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά, ότι πάνω απ' όλα μετράει ο ... άρτος και θέαμα, αντί της βεβήλωσης της ιστορίας, της υποβάθμισης της ποιότητας ζωής των κατοίκων και της καταστροφής του περιβάλλοντος.
Ο Δήμαρχος του Μαραθώνα, ζει και αναπνέει για τη στιγμή που οι τηλεοπτικές κάμερες θα εστιάζονται στο πρόσωπο του ως δημάρχου - οικοδεσπότη.
Έχουμε μπροστά μας τη διεξαγωγή του Μαραθωνίου Δρόμου, που θα συγκεντρώσει για μια ακόμη φορά το παγκόσμιο ενδιαφέρον.
Έχουμε μπροστά μας, το ετήσιο μνημόσυνο των 121 θυμάτων της αεροπορικής τραγωδίας.
Η Δημοτική Αρχή της Νέας Μάκρης, χρόνια τώρα, στέκεται αδιάφορη στην ουσία μπροστά στο έγκλημα που συντελείται λίγα χιλιόμετρα δίπλα. Πώς θα μπορούσε άλλωστε να αρθρώσει μια δυναμική αντίδραση, αφού έχει φροντίσει να γεμίσει την πόλη με παράνομες χωματερές; Ακόμα και για την ενημέρωση των κατοίκων, πιέστηκε από ενεργούς πολίτες, προκειμένου μαζί με τους λογαριασμούς του νερού να υπάρξει και ενημερωτικό υλικό για τον ΧΥΤΑ του Γραμματικού. Και το πιο χαρακτηριστικό είναι ότι το κείμενο το έφτιαξε ενεργή πολίτης και οχι η δημοτική αρχή. ΕΛΕΟΣ! Η υποτίμηση της νοημοσύνης μας, δεν έχει όρια.
Μένει σ΄εμάς τους πολίτες, ο δύσκολος και επίπονος όντως ρόλος της δυναμικής αντίδρασης.

Παρασκευή, 14 Μαΐου 2010

Οχι ΧΥΤΥ ( χωματερή ) στο Γραμματικό.

Δελτίο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τήν απάντηση του νέου Επιτρόπου για το περιβάλλον κ.Ποτότσνικ στον Ν.Χουντή

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

• «Κατόπιν εορτής» κι αφού ολοκληρωθούν τα έργα στον ΧΥΤΑ Γραμματικού και Κερατέας θα ελεγχθεί αν παραβιάζεται η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την διαχείριση αποβλήτων!
• Απάντηση του νέου Επιτρόπου για το περιβάλλον κ.Ποτότσνικ στον Ν.Χουντή

Διαβάστε εδω την ερώτηση του κ. Χουντή και την απάντηση του κ.Ποτότσνικ.
Αν το Γραμματικό ή Κερατέα θα γίνουν χωματερή ή ΧΥΤΑ θα το διαπιστώσουμε όταν ολοκληρωθούν τα έργα। Αυτό ουσιαστικά απαντά ο νέος Επίτροπος αρμόδιος για το περιβάλλον κ।Ποτότσνικ στον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ν.Χουντή, ο οποίος με ερωτήσεις του ζητούσε από την Ευρ. Επιτροπή να σταματήσει την δημιουργία δύο ακόμη απαράδεκτων χώρων συσσώρευσης αποβλήτων, στο Γραμματικό και την Κερατέα.
Όσον αφορά στον ΧΥΤΑ Γραμματικού, ο Έλληνας ευρωβουλευτής στην ερώτησή του, καλούσε την Κομισιόν να σταματήσει την άμεση χρηματοδότηση του έργου αφού δεν τηρείται η υποχρέωση της οδηγίας 99/31 για δημιουργία συστημάτων προεπεξεργασίας (διαλογή, ανακύκλωση μη οργανικών αποβλήτων), που αποσκοπούν στο να μειωθεί ο όγκος ή η επικινδυνότητα των αποβλήτων.
Όσον αφορά στον ΧΥΤΑ Κερατέας, ο Ν.Χουντής στην ερώτησή του τόνιζε ότι: «Η μέθοδος υγειονομικής ταφής αποτελεί τον τελευταίο, στην ιεραρχία διαχείρισης αποβλήτων, τρόπο διάθεσης και φαίνεται ότι δεν τυγχάνει κοινωνικής αποδοχής» και ζητούσε από την Κομισιόν να αξιολογήσει κατά πόσο τηρούνται οι προϋποθέσεις της οδηγίας 99/31 κι αν προτίθεται να σταματήσει την δημιουργία μιας ακόμη χωματερής.
Πιο συγκεκριμένα, ο νέος Επίτροπος για το περιβάλλον, στην απάντησή του, έκανε αρχικά μια ιστορική αναδρομή για τις δύο υποθέσεις:
«Και τα δύο έργα που αφορούν την κατασκευή του ΧΥΤΑ στο Γραμματικό και την Κερατέα έχουν λάβει το 2004 έγκριση για τη χορήγηση ενισχύσεων από το Ταμείο Συνοχής. Η υγειονομική ταφή είναι αποδεκτή μέθοδος διαχείρισης των αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι απαιτήσεις της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας. Οι αποφάσεις της Επιτροπής για τη χορήγηση ενισχύσεων περιλαμβάνουν διάφορους ειδικούς όρους, οι οποίοι αποσκοπούν στη διασφάλιση της συμμόρφωσης των έργων με την ενωσιακή νομοθεσία για τη διαχείριση αποβλήτων (κυρίως την οδηγία 99/31/ΕΚ).
Ωστόσο, η Επιτροπή δεν ήταν ικανοποιημένη όσον αφορά την τήρηση των ειδικών όρων. Επιπλέον, λόγω των δικαστικών διαδικασιών στο ελληνικό ανώτατο δικαστήριο, οι οποίες κινήθηκαν από θιγόμενους πολίτες, καθυστέρησε η εφαρμογή των εν λόγω έργων. Κατόπιν τούτου, οι ελληνικές αρχές ζήτησαν να τροποποιηθούν οι αποφάσεις συγχρηματοδότησης της Επιτροπής, ιδίως να παραταθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010 η προθεσμία για την ολοκλήρωση των έργων .
Το 2007, ο Άρειος Πάγος απέρριψε όλα τα επιχειρήματα που προέβαλαν οι πολίτες, θεωρώντας ότι η επιλογή και η έγκριση των χώρων υγειονομικής ταφής ήταν σύμφωνες με την ελληνική νομοθεσία, συμπεριλαμβανόμενης της ελληνικής νομοθεσίας για τη μεταφορά σχετικών τμημάτων της νομοθεσίας της ΕΕ (όπως οι οδηγίες 85/337/EΟΚ και 99/31/ΕΚ). …
Παρά τις εν λόγω αποφάσεις του Δικαστηρίου, που επιβεβαιώνουν ότι τα έργα συμμορφώνονται με το κοινοτικό περιβαλλοντικό δίκαιο, για διάφορους λόγους συνεχίστηκε η καθυστέρηση στην εφαρμογή των σχεδίων, συνεπικουρούσας της έντονης αντίδρασης από κατοίκους, οι οποίοι εμπόδιζαν τις εργασίες κατασκευής. Σύμφωνα με πρόσφατες πληροφορίες από τις ελληνικές αρχές, η κατασκευή του χώρου υγειονομικής ταφής στο Γραμματικό προχωρεί τώρα ικανοποιητικά και ο χώρος αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στις αρχές του 2011. Η δημιουργία του χώρου υγειονομικής ταφής στην Κερατέα δεν έχει ακόμη αρχίσει και η Επιτροπή ζήτησε από τις ελληνικές αρχές λεπτομερή ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο του έργου, το αργότερο έως το Μάιο του 2010. Όσον αφορά τους ειδικούς όρους, η Επιτροπή είναι ικανοποιημένη με τα μέτρα που έχουν ληφθεί.»

Καταλήγωντας στην απάντησή του ο κ.Ποτοτσνικ τονίζει ότι: «Σε αυτό το στάδιο δεν είναι δυνατόν να στοιχειοθετηθεί παραβίαση της οδηγίας 99/31/ΕΚ. Πρέπει επίσης να υπενθυμιστεί ότι η συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία θα ελεγχθεί επίσης όταν οι δύο χώροι υγειονομικής ταφής τεθούν σε λειτουργία. Η Επιτροπή λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα έργα θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τις αποφάσεις του 2004 του Ταμείου Συνοχής, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών όρων τους σε σχέση με την οδηγία 99/31/ΕΚ.»


13.5.2010 Το Γραφείο Τύπου