.

Αρμοδιότητα της Β' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων είναι να προβάλει τα ευρήματα που έρχονται στο φως στις περιοχές ευθύνης της.

Πώς εξηγείται η κραυγαλέα αδιαφορία της κεντρικής και τοπικής εξουσίας προς την κομποστοποίηση και ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή;
Πρόκειται για μια λύση σχετικά φθηνή, που δεν έχει μεγάλο περιθώριο κέρδους για τους εργολάβους των σκουπιδιών και στηρίζεται στη συμμετοχή του κόσμου.

Παρασκευή, 24 Δεκεμβρίου 2010

Απάντηση Κομισιόν στον Ν. Χουντή


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις

Απάντηση του κ. Oettinger εξ ονόματος της Επιτροπής
Η οδηγία 2009/28/ΕΚ(1) σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές τάσσει συνολικό δεσμευτικό στόχο 20 % για το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην τελική ακαθάριστη κατανάλωση ενέργειας μέχρι το 2020. Σύμφωνα με το άρθρο 2 εδάφιο ε), ως «βιομάζα» νοείται το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα προϊόντων, αποβλήτων και καταλοίπων βιολογικής προέλευσης από τη γεωργία (συμπεριλαμβανομένων των φυτικών και ζωικών ουσιών), τη δασοκομία και τους συναφείς κλάδους, συμπεριλαμβανομένης της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των βιομηχανικών αποβλήτων και οικιακών απορριμμάτων. Ως εκ τούτου, ως βιομάζα θεωρείται μόνο το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των αποβλήτων, και μόνο αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στον στόχο του 20 %. Γι'αυτό, στο δεσμευτικό πρότυπο του εθνικού σχεδίου δράσης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας(2), που έπρεπε να υποβληθεί από κάθε κράτος μέλος στις 30 Ιουνίου του τρέχοντος έτους, η Επιτροπή απαιτούσε από τα κράτη μέλη να διευκρινίσουν την ποσότητα του βιοδιασπώμενου κλάσματος των αστικών στερεών αποβλήτων και των βιομηχανικών αποβλήτων, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για ενεργειακούς σκοπούς το 2015 και το 2020, καθώς τη μέθοδο υπολογισμού του εν λόγω ποσοστού. Τα ως άνω ερωτήματα πρέπει να έχουν απαντηθεί σε όλα τα σχέδια που υποβάλλονται στην Επιτροπή(3).

Όσον αφορά την αποτέφρωση αποβλήτων, η εφαρμογή της οδηγίας για την αποτέφρωση των αποβλήτων(4) αφορά ορισμένο είδος αποβλήτων (στα οποία συμπεριλαμβάνεται η ιλύς καθαρισμού λυμάτων). Σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, όλα τα απόβλητα υπόκεινται στη γενική νομοθεσία περί αποβλήτων, και ιδίως στην οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα(5), μολονότι δε μπορούν να εξαιρεθούν από τους αυστηρούς κανόνες της οδηγίας για την αποτέφρωση των αποβλήτων, πρέπει να αντιμετωπίζονται πάντοτε κατά τρόπο που να προστατεύονται η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, όπως προβλέπει η προαναφερόμενη οδηγία πλαίσιο.(1)

Οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ, ΕΕ L 140 της 5.6.2009.

(2)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009D0548:EN:NOT

(3)

Όλα τα υποβληθέντα σχέδια διατίθενται στον ιστότοπο της Επιτροπής:

http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform/action_plan_en.htm

(4)

Οδηγία 2000/76/ΕΚ.

(5)

Οδηγία 2006/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2006, περί των στερεών αποβλήτων.

2 σχόλια:

 1. ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΣΚΟΡΠΙΣΑΝ ΠΑΝΤΟΥ

  ΚΑΙ ΜΟΛΟΤΩΦ ΡΙΧΝΟΥΜΕ, ΝΤΟΥ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ ειι

  ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΜΕΣ'ΤΗΝ ΚΑΛΑΜΙΑ

  ...ΕΔΩ ΘΑ΄ΣΤΕ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ.  ΞΥΛΟ ΔΥΝΑΤΟ, ΘΑ ΠΕΣΕΙ ΓΙΟΡΤΙΝΟ,

  ΠΕΤΡΕΣ ΘΑ ΣΑΣ ΕΡΘΟΥΝ ΑΠ΄ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ

  ΜΕΣΤΗΝ ΣΙΓΑΛΙΑ, ΑΝΑΒΕΙ Η ΦΩΤΙΑ

  ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΙΑ ΠΥΡΙΝΗ ΓΡΟΘΙΑ.  ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΣΤ' ΟΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟ

  ΚΑΙ ΧΤΥΠΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ ΤΟ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟ ειι

  ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΟΥ

  ΚΑΙ ΞΥΛΟ ΘΑ ΦΑΤΕ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΟΥ.  ...ΤΡΕΧΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΧΙΟΝΙΑ

  ΗΡΘΑΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΠ'ΟΛΑ ΤΑ ΧΩΡΙΑ

  ΜΕΣ'ΤΗΝ ΣΙΓΑΛΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΩΤΙΑ

  ΠΑΡΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΤΟΥ ΝΑ ΕΙΝ'ΑΡΓΑ  ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΠΟΛΛΑ, ΘΕΛΟΥΝΕ ΧΥΤΑ

  ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΕΙ, ΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ

  ΠΟΥ'ΝΑΙ ΤΑ ΛΕΦΤΑ, ΤΑ ΦΑΓΑΝΕ ΚΑΙ ΑΥΤΑ

  ΠΑΡΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΤΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ.
  ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΑΚΟΥΣΤΕΤΟ ΚΑΛΑ

  ΕΣΕΙΣ ΤΡΩΤΕ ΤΟ ΞΥΛΟ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ειι

  ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΑΣ ΠΟΛΛΑ

  ΕΔΩ ΘΑ 'ΣΤΕ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
  ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. http://www.youtube.com/watch?v=D5_LLe7AMcI

  ΑπάντησηΔιαγραφή