.

Αρμοδιότητα της Β' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων είναι να προβάλει τα ευρήματα που έρχονται στο φως στις περιοχές ευθύνης της.

Πώς εξηγείται η κραυγαλέα αδιαφορία της κεντρικής και τοπικής εξουσίας προς την κομποστοποίηση και ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή;
Πρόκειται για μια λύση σχετικά φθηνή, που δεν έχει μεγάλο περιθώριο κέρδους για τους εργολάβους των σκουπιδιών και στηρίζεται στη συμμετοχή του κόσμου.

Παρασκευή, 3 Σεπτεμβρίου 2010

Η Μαργαρίτα Καραβασίλη ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, κ. Ηλία Λιακόπουλο , πληρέστερη πληροφόρηση για την πρόοδο υλοποίησης του έργου ΧΥΤΑ Γραμματικού.


Μαργαρίτα Καραβασίλη

ΥΠΕΚΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ
Αθήνα, 03.09.2010

Αρ. Πρωτ. 1368

Προς: Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, κ. Ηλία Λιακόπουλο
Κατεχάκη 56, 115 25 Αθήνα

Κοιν.: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Θέμα: Κατασκευή ΧΥΤΑ Γραμματικού

Σχετ.: (α) Το α.π. 1981/18-8-2010 έγγραφο Κοινότητας Γραμματικού (α.π. 1368/18-8-2010)
(β) Αίτημα-καταγγελία Κυρ. Γκίκα (ελήφθη ηλεκτρονικά) και έλαβε α.π. ΕΓΕΠΕ 1380/01.09.2010

Αγαπητέ μου Ηλία,

Με το παραπάνω σχετικό κοινοποιήθηκε στην Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας έγγραφο του Προέδρου της Κοινότητας Γραμματικού, σχετικά με «Καταστρατήγηση συμβατικών όρων της υπόβασης-κυττάρου Α’ φάσης ΧΥΤΑ Γραμματικού», που αφορούν σε τεχνικές αστοχίες ή/και ενδεχόμενες παραβιάσεις των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου του έργου και ζητείται η επιβεβαίωση της βασιμότητας των καταγγελλόμενων.

Ως εκ τούτου και δεδομένης της υποβολής και άλλων καταγγελιών για τον ΧΥΤΑ Γραμματικού σε παρακαλώ όπως με πληροφορήσεις πληρέστερα για την πρόοδο υλοποίησης του έργου, τυχόν περιβαλλοντικά ή άλλα προβλήματα, αλλά και για τα αναφερόμενα ζητήματα που θέτει ο Πρόεδρος της Κοινότητας Γραμματικού (ειδικότερα όσον αφορά στην τήρηση των προβλεπόμενων όρων για την υπόβαση του κυττάρου Α, που περιλαμβάνονται στο συμβατικό πλαίσιο υποχρεώσεων του αναδόχου), ώστε εφόσον απαιτηθεί, να συντονίσουμε τις ενέργειές μας σχετικά.

Στο πλαίσιο αυτό παρακαλώ τον Προϊστάμενο της ΕΥΠΕ, στην οποία κοινοποιείται το παρόν και έχει λάβει και καταγγελίες σχετικά με την ανάγκη επανεξέτασης της εγκεκριμένης για το έργο ΜΠΕ (β σχετικό), να ενημερώσει την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) σχετικά με ζητήματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας του και να συνεργαστεί μαζί της, εφόσον απαιτηθεί να προβεί σε έλεγχο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων βάσει του άρθ. 9 του νόμου 2947/2001.


Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ

Συνημ: το (α) σχετικό προς ΕΥΕΠ και ΕΥΠΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Υπουργό ΠΕΚΑ, κα Τίνα Μπιρμπίλη
Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα
2. Γενικό Επιθεωρητή Περιβάλλοντος ΕΥΕΠ, κ. Π. Μέρκο (μ. σ.)
Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα
3. Προϊστάμενο ΕΥΠΕ, κ. Επ. Τολέρη (μ. σ.)
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 11
4. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών
Κτίριο 16, Πρώην Σχολή Ευελπίδων
10167 Αθήνα
5. Πρόεδρο Κοινότητας Γραμματικού
κο Ν. Κούκη
Λεωφ. Γραμματικού 9 19007
6. κ. Κυριάκο Γκίκα
E-mail: kyriakosgkikas@yahoo.co.uk
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου