.

Αρμοδιότητα της Β' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων είναι να προβάλει τα ευρήματα που έρχονται στο φως στις περιοχές ευθύνης της.

Πώς εξηγείται η κραυγαλέα αδιαφορία της κεντρικής και τοπικής εξουσίας προς την κομποστοποίηση και ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή;
Πρόκειται για μια λύση σχετικά φθηνή, που δεν έχει μεγάλο περιθώριο κέρδους για τους εργολάβους των σκουπιδιών και στηρίζεται στη συμμετοχή του κόσμου.

Πέμπτη, 2 Σεπτεμβρίου 2010

Α. Κελεπερτζής: Oι μέχρι τώρα αξιολογήσεις για την χωροθέτηση ΧΥΤΑ στηρίζονται σε λαθεμένα κριτήρια και θα πρέπει να επανεξεταστούν, σύμφωνα με τα νέα επιστημονικά δεδομένα

Ο επικεφαλής της Ερευνητικής Ομάδας του Πανεπιστημίου Αθηνών Δρ. Α. Κελεπερτζής δηλώνει:

"Επειδή οι γεωλογικές και υδρογεωλογικές παράμετροι είναι ιδιαίτερα κρίσιμες για την χωροθέτηση ενός ΧΥΤΑ, και με δεδομένη την αρχικά εσφαλμένη εκτίμηση τους, προτείνεται η αναστολή των εργασιών στην περιοχή του Έργου, μέχρις ότου εκπονηθούν οι απαραίτητες ειδικές μελέτες που θα καταγράψουν την πραγματική υφιστάμενη κατάσταση, και θα γνωμοδοτήσουν με επιστημονικά τεκμηριωμένα στοιχεία για την καταλληλότητα ή μη της θέσης."

Τονίζει οτι οι μέχρι τώρα αξιολογήσεις για την χωροθέτηση ΧΥΤΑ στηρίζονται σε λαθεμένα κριτήρια και θα πρέπει να επανεξεταστούν, σύμφωνα με τα νέα επιστημονικά δεδομένα προσθέτοντας οτι κρίνεται ως απαραίτητη η διεξαγωγή συμπληρωτικών ερευνών.

Με επιστολή του προς την περιφέρεια Αττικής , ο κ.Δημήτρης Δαμάσκος  , μεταφέρει το αίτημα του Πανεπιστημίου Αθηνών για αναστολή των εργασιών 


ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΑΘΗΝΑ 02/09/2010

B.Sc.mech.eng.,M.Sc.environmental eng.
ΔΙΠΛ.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Δ.Ε.
Α.Μ. ΤΕΕ 43235
ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 58
16777, ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 9629 182
FAX: 210 9652 574
e-mail: damaskosdimitrios@gmail.com

                                                                   
      ΠΡΟΣ: Την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

      ΥΠ ΟΨΗ : κυρίου Η. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
       Γενικού Γραμ. Περιφ. Αττικής
       ΚΑΤΕΧΑΚΗ 56, ΑΘΗΝΑ
       ΤΗΛ : 210 6709 602
       FAX: 210 6709 700
       e-mail : ggattiki@otenet.gr


ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ο.ΕΔ.Δ.Α. ΣΤΟ Μ. ΒΟΥΝΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Α) ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΕΩΝ Β) ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ Γ) ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΝ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΕΔΙΟΥ.


Σας συνυποβάλλουμε το αίτημα του Πανεπιστημίου Αθηνών και αιτούμεθα για επείγουσες δικές σας ενέργειες.
Η γνωμάτευση του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ συμπεραίνει από τα ήδη διαθέσιμα δεδομένα ότι η επιλεγμένη, από την εγκεκριμένη σχ. Μ.Π.Ε.,θέση στο Μ. Βουνό Γραμματικού είναι ακατάλληλη για ΧΥΤ.
Με τιμή,
Δ.Σ.ΔΑΜΑΣΚΟΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1
ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚ Ο.Ε.Δ.Α.
Μ.ΒΟΥΝΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΡΕΙΑ ΜΕΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 
EΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ, ΑΝΩ ΙΛΙΣΣΙΑ, 157 84 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. : 72.74.204 , FAX : 72.43.380,


Αθήνα 29/6/2010
Προς κ ΔΗΜΗΤΡΙΟ Σ. ΔΑΜΑΣΚΟ
B.Sc.mech.eng,,M.Sc.environmental eng.
ΔΙΠΛ.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Δ.Ε.
ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 58, 16777 ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Τηλ. 210-9629182, e-mail: damaskosdimitrios@gmail.com

Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα που παραθέτονται στην έρευνα[1] του Πανεπιστημίου Αθηνών[2], στις κατατεθειμένες μελέτες[3],[4] για την έγκριση της κατασκευής ΧΥΤΑ στη θέση «Μάυρο Βουνό» Γραμματικού, υπάρχουν αρκετές ασάφειες και εσφαλμένες εκτιμήσεις, όσον αφορά τα ειδικά Γεωλογικά, Υδρογεωλογικά, Υδρολογικά και Στρωματογραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής.

Κατά συνέπεια, οι μέχρι τώρα αξιολογήσεις για την χωροθέτηση ΧΥΤΑ στηρίζονται σε λαθεμένα κριτήρια και θα πρέπει να επανεξεταστούν, σύμφωνα με τα νέα επιστημονικά δεδομένα.

Τα δεδομένα αυτά που προέκυψαν από μακροσκοπικές παρατηρήσεις πεδίου, χαρτογραφήσεις και αναλύσεις δειγμάτων, έδωσαν σημαντικά νέα στοιχεία για τα επιφανειακά γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής και αποτελούν σημαντικότατες κατευθυντήριες ενδείξεις για την πιστοποίηση και των υπόγειων γεωλογικών συνθηκών. Ορισμένα από αυτά τα γεωλογικά χαρακτηριστικά, π.χ. οι ακριβείς υδρογεωλογικές συνθήκες και η στρωματογραφία της στενής περιοχής χωροθέτησης ΧΥΤΑ, μπορούν να πιστοποιηθούν μόνο με αναλυτική υδρογεωλογική και στρωματογραφική έρευνα που θα περιλαμβάνει μετρήσεις πεδίου, όπως γεωφυσικές διασκοπήσεις ή/και διάνοιξη ερευνητικών γεωτρήσεων και μελέτη των δεδομένων τους.

Συνεπώς, προκειμένου να πιστοποιηθούν οι σημαντικές ενδείξεις για τις δομές βάθους της περιοχής χωροθέτησης ΧΥΤΑ και τα υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά αυτής, κρίνεται ως απαραίτητη η διεξαγωγή συμπληρωτικών ερευνών που θα περιλαμβάνουν:

1. Γεωφυσικές διασκοπήσεις, με σκοπό:

α) την πιστοποίηση ύπαρξης υπόγειου νερού, τον ακριβές βάθος στο οποίος βρίσκεται και τις ενδεχόμενες υδραυλικές επικοινωνίες που υπάρχουν.

β) τον καθορισμό της ακριβούς στρωματογραφικής στήλης εις βάθος

2. Ερευνητικές γεωτρήσεις, για τον προσδιορισμό:

α) της ακριβούς πιεζομετρικής στάθμης και των ειδικών υδρογεωλογικών χαρακτηριστικών της περιοχής χωροθέτησης ΧΥΤΑ

β) την ακριβή λιθολογική περιγραφή των γεωλογικών σχηματισμών βάθους.

3. Λεπτομερής υδρογεωλογική μελέτη, που θα περιλαμβάνει μετρήσεις πεδίου και θα καλύπτει όχι μόνο το εύρος της στενής περιοχής του Έργου, άλλα θα επεκτείνεται ευρύτερα στην περιοχή προκειμένου:

α) Να καθορισθούν τα ακριβή υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής

β) να καθορισθούν οι ενδεχόμενες υδραυλικές επικοινωνίες της περιοχής με ευαίσθητα υδατικά συστήματα όπως η λίμνη του Μαραθώνα και ο Ευβοϊκός Κόλπος, αλλά και με σημαντικά υδρομαστευτικά έργα (γεωτρήσεις άρδευσης και ύδρευσης της ευρύτερης περιοχής).

Επειδή οι γεωλογικές και υδρογεωλογικές παράμετροι είναι ιδιαίτερα κρίσιμες για την χωροθέτηση ενός ΧΥΤΑ, και με δεδομένη την αρχικά εσφαλμένη εκτίμηση τους, προτείνεται η αναστολή των εργασιών στην περιοχή του Έργου, μέχρις ότου εκπονηθούν οι απαραίτητες ειδικές μελέτες που θα καταγράψουν την πραγματική υφιστάμενη κατάσταση, και θα γνωμοδοτήσουν με επιστημονικά τεκμηριωμένα στοιχεία για την καταλληλότητα ή μη της θέσης.

Ο επικεφαλής της Ερευνητικής Ομάδας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Δρ. Α. Κελεπερτζής

Καθηγητής Γεωχημείας και Εφαρμοσμένης Γεωχημείας,

Δρ. Γεωχημείας, Πανεπιστημίου Manchester Αγγλίας,

Δρ. Γεωλογίας και Χαρτογραφήσεων Παν. Πατρών

1 σχόλιο:

  1. ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ , ΑΠΕΥΘΥΝΩ ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ . ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΚΟΣΤΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ . ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ , Ο Κος ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Τηλ. 6973794262 .
    ΛΙΟΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ .

    ΑπάντησηΔιαγραφή