.

Αρμοδιότητα της Β' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων είναι να προβάλει τα ευρήματα που έρχονται στο φως στις περιοχές ευθύνης της.

Πώς εξηγείται η κραυγαλέα αδιαφορία της κεντρικής και τοπικής εξουσίας προς την κομποστοποίηση και ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή;
Πρόκειται για μια λύση σχετικά φθηνή, που δεν έχει μεγάλο περιθώριο κέρδους για τους εργολάβους των σκουπιδιών και στηρίζεται στη συμμετοχή του κόσμου.

Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2010

Οδοί πρόσβασης γιά Χ.Υ.Τ. - ΟΕΔΑ Γραμματικού.


                                                                   
Από:                                     ΑΘΗΝΑ 21/06/10            

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΔΑΜΑΣΚΟΣ
B.Sc.mech.eng,,M.Sc.environmental eng.
ΔΙΠΛ.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Δ.Ε.
A.M. TEE 43235 ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 58
e-mail: damaskosdimitrios@gmail.com
τηλ: 210 6709 602
fax: 210 6709 700

Πρός:

Την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
16777 ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 9629182
ΥΠ.ΟΨΗ: κ. Ηλία Λιακόπουλου
FAX: 210 9652574
Γεν. Γραμματέα Περιφ. Αττικής
e-mail: ggattiki@otenet.grΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΑΣ με αριθμ. 1464 και ημερ. έκδοσης 30/03/2010.
 
Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε πλήρες αντίγραφο της υπ.αριθμ. 1464-30/03/10 απόφασής σας που ,σύμφωνα με χτεσινές μας πληροφορίες, αφορά σε απαλλοτριώσεις ή (και) σε τελική έγκριση, από μεριάς σας, για επεμβάσεις σε αναδασωτέες περιοχές προκειμένου να δημιουργηθούν οι όδοί πρόσβασης για την κατασκευή και λειτουργία του έργου Ο.Ε.Δ.Α.(ΧΥΤ, ΚΔΑΥ, εργοστ. Διαλλογής με βιολ. Ξήρανση των Α.Σ.Α. κλπ.) στο ΜΑΥΡΟ ΒΟΥΝΟ της ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ Β.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ.

με τιμή

Δ.Σ.ΔΑΜΑΣΚΟΣΣημειώσεις

1/ Πιστεύουμε ότι η απόφασή σας αυτή θα έπρεπε να ήταν ήδη ανηρτημένη στο διαδικτυακό τόπο της Υπηρεσίας σας.
Γιατί δεν το πράξατε?
2/ Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Νόμου 2672/1998 (ΦΕΚ 290 τ.Α) , τα μηνύματα e-mail, fax για να είναι έγκυρα θα πρέπει να περιέχουν απαραίτητα : Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία (για Νομικό πρόσωπο), ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας, αριθμό τηλεφώνου ή fax, ιδιότητα του χειριστή.
Αν τα μηνύματα προέρχονται από υπηρεσία ή Δημόσιο φορέα να περιέχουν επιπλέον θέμα, ημερομηνία, αριθμό πρωτοκόλλου. Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τεκμαίρεται ότι έχει περιέλθει κανονικά στον λήπτη αν υπάρξει ηλεκτρονική επιβεβαίωση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου