.

Αρμοδιότητα της Β' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων είναι να προβάλει τα ευρήματα που έρχονται στο φως στις περιοχές ευθύνης της.

Πώς εξηγείται η κραυγαλέα αδιαφορία της κεντρικής και τοπικής εξουσίας προς την κομποστοποίηση και ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή;
Πρόκειται για μια λύση σχετικά φθηνή, που δεν έχει μεγάλο περιθώριο κέρδους για τους εργολάβους των σκουπιδιών και στηρίζεται στη συμμετοχή του κόσμου.

Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2010

Αρμοδιότητα της Β' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων είναι να προβάλει τα ευρήματα που έρχονται στο φως στις περιοχές ευθύνης της.


Η Β' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων διενεργεί έλεγχο των εκσκαφών, σωστικές ανασκαφές, συντήρηση, καταγραφή, φύλαξη και προβολή των ευρημάτων που έρχονται στο φως στις περιοχές ευθύνης της. Επίσης είναι υπεύθυνη για την προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων καθώς και των μουσείων που βρίσκονται στην περιοχή ευθύνης της.
Η Β' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων διενεργεί τις ανασκαφές στον χώρο του ΧΥΤ Γραμματικού.
Β΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Περιγραφή - Αρμοδιότητες

Η Β΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων είναι Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, σε επίπεδο Διεύθυνσης, έχει έδρα την Αθήνα και στην αρμοδιότητά της εμπίπτει η περιοχή της Περιφερείας Αττικής, πλην των περιοχών αρμοδιότητος των Α΄, Γ΄ και ΚΣΤ΄ Εφορειών Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.
Το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της Εφορείας είναι ο Νόμος 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α) "Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς" και γενικότερα οι διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία όλων των δημοσίων υπηρεσιών του κράτους.
Η Β' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων διενεργεί έλεγχο των εκσκαφών, σωστικές ανασκαφές, συντήρηση, καταγραφή, φύλαξη και προβολή των ευρημάτων που έρχονται στο φως στις περιοχές ευθύνης της. Επίσης είναι υπεύθυνη για την προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων καθώς και των μουσείων που βρίσκονται στην περιοχή ευθύνης της.

Υπάγεται: Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Κλίκ εδω
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου