.

Αρμοδιότητα της Β' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων είναι να προβάλει τα ευρήματα που έρχονται στο φως στις περιοχές ευθύνης της.

Πώς εξηγείται η κραυγαλέα αδιαφορία της κεντρικής και τοπικής εξουσίας προς την κομποστοποίηση και ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή;
Πρόκειται για μια λύση σχετικά φθηνή, που δεν έχει μεγάλο περιθώριο κέρδους για τους εργολάβους των σκουπιδιών και στηρίζεται στη συμμετοχή του κόσμου.

Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2010

Ο Χιωτάκης φεύγει , έρχεται ο περιφερειάρχης.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΣΗΜΑΣΙΑ αποκτά η µάχη της Περιφέρειας Αττικής, καθώς εκτός από το γεγονός πως για τη νέα διοίκηση θα κληθεί να αποφασίσει το 28,5% του συνολικού εκλογικού σώµατος, για πρώτη φορά αποκτά και µητροπολιτικές λειτουργίες.

Σύµφωνα µε τον «Καλλικράτη υπάρχει ειδική ρύθµιση για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων από τη µητροπολιτική Περιφέρεια Αττικής.

Προβλέπεται κατάργηση του σηµερινού φορέα διαχείρισης – του ΕΣΔΚΝΑ – και συγκρότηση νέου συνδέσµου στον οποίο θα µετέχει η Περιφέρεια και υποχρεωτικά όλοι οι δήµοι του Λεκανοπεδίου.

Πρόεδρος του συνδέσµου θα είναι ο περιφερειάρχης Αττικής και µεταξύ των αρµοδιοτήτων του είναι «η προσωρινή αποθήκευση, η επεξεργασία, η ανακύκλωση και η εν γένει αξιοποίηση και διάθεση στερεών αποβλήτων, η λειτουργία σχετικών εγκαταστάσεων, η κατασκευή µονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης, καθώς και η αποκατάσταση υφιστάµενων χώρων εναπόθεσης (ΧΑΔΑ) εντός της χωρικής αρµοδιότητας της Περιφέρειας».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου