.

Αρμοδιότητα της Β' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων είναι να προβάλει τα ευρήματα που έρχονται στο φως στις περιοχές ευθύνης της.

Πώς εξηγείται η κραυγαλέα αδιαφορία της κεντρικής και τοπικής εξουσίας προς την κομποστοποίηση και ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή;
Πρόκειται για μια λύση σχετικά φθηνή, που δεν έχει μεγάλο περιθώριο κέρδους για τους εργολάβους των σκουπιδιών και στηρίζεται στη συμμετοχή του κόσμου.

Τετάρτη, 26 Μαΐου 2010

Τεχνικά κενά, αντιβαίνουν στις απαιτήσεις για χωροθέτηση ΧΥΤΑ στη θέση Μαύρο Βουνό Γραμματικού .Πρωτοβουλία πολιτών.

Πολίτες, με ευαισθησία και πίστη, ότι ο αγώνας εναντίον της κατασκευής ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ στο Γραμματικό δεν έχει χαθεί , κινούνται δραστήρια προς κάθε κατεύθυνση. Σύντομα ολοκληρώνεται μελέτη, από τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Α. Κελεπερτζή , η οποία θα περιλαμβάνει την αναγνώριση, επισήμανση, ανάλυση και την επιστημονική τεκμηρίωση των ενδεχόμενων τεχνικών αδυναμιών και παραλείψεων των συμβατικών στοιχείων (ΜΠΕ, περιβαλλοντικοί όροι) σε συνδυασμό με γεωλογικά δεδομένα, ώστε να αποδειχθεί με επάρκεια η καταλληλότητα ή μη της περιοχής για την εγκατάσταση ΧΥΤΑ. Η μελέτη αυτή μπορεί να αποτελέσει πολύ ουσιαστικό εργαλείο για την εκδίκαση της προσφυγής της Κοινότητας Γραμματικού στο ΣτΕ.
Ομάδα κατοίκων επισκέφτηκαν τον πρόεδρο της κοινότητας Γραμματικού και του ζήτησαν οικονομική βοήθεια για την πληρωμή της μελέτης. Ο πρόεδρος υποσχέθηκε ότι θα φέρει το θέμα στο Kοινοτικό Συμβούλιο.

Επιστολή από κ. Α.Κελεπερτζή προς κ. Κ.Γκίκα

EΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ, ΑΝΩ ΙΛΙΣΣΙΑ, 157 84 ΑΘΗΝΑ

E-MAIL : : kelepertsis@geol.uoa.gr

Αγαπητέ κ.Γκίκα,

Σε συνέχεια της προφορικής μας επικοινωνίας, σας γνωστοποιώ το ενδιαφέρον μου να παρέχω την επιστημονική μου γνωμάτευση σχετικά με τη διερεύνηση της καταλληλότητας της περιοχής «Σέσι» Γραμματικού για τη χωροθέτηση και την εγκατάσταση του προβλεπόμενου ΧYTA. Η περιοχή του έργου, όπως ήδη γνωρίζετε, έχει μελετηθεί τα προηγούμενα χρόνια από την επιστημονική μου ομάδα στα πλαίσια της συνεργασίας μας με την κοινότητα. Ο στρατηγικός μου σχεδιασμός ως Τεχνικός σας Σύμβουλος, προβλέπει τη σύνταξη μελέτης, η οποία θα περιλαμβάνει την αναγνώριση, επισήμανση, ανάλυση και την επιστημονική τεκμηρίωση των ενδεχόμενων τεχνικών αδυναμιών και παραλείψεων των συμβατικών στοιχείων (ΜΠΕ, περιβαλλοντικοί όροι) σε συνδυασμό με γεωλογικά δεδομένα, ώστε να αποδειχθεί με επάρκεια η καταλληλότητα ή μη της περιοχής για την εγκατάσταση ΧΥΤΑ. Συγκεκριμένα η μελέτη θα περιλαμβάνει σε γενικές γραμμές την :
1. Επισκόπηση της οριστικής (εγκεκριμένης από την Υπηρεσία) Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την αναγνώριση ενδεχόμενων παραβλέψεων και επιστημονικών αστοχιών στην καταγραφή των υφιστάμενων περιβαλλοντικών συνθηκών στην περιοχή του έργου, καθώς και στις προβλεπόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις στα φυσικά συστήματα της περιοχής (αέρας, έδαφος, υπόγεια νερά) κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας.
2. Επισκόπηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων του έργου και καταγραφή ενδεχόμενων περιβαλλοντικών παραλείψεων ή άστοχων εκτιμήσεων με παράλληλη ανάλυση του ενδεχόμενου περιβαλλοντικού κινδύνου κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας του έργου.
3. Συγκέντρωση, συναξιολόγηση και σύνθεση των επιστημονικών στοιχείων από τις προηγούμενες γεωχημικές / υδρογεωχημικές έρευνες, που έχω πραγματοποιήσει στην περιοχή του Γραμματικού ώστε να υποστηριχθεί ο ενδεχόμενος περιβαλλοντικός κίνδυνος από τη λειτουργία του έργου.
4. Προσφορά νέων δεδομένων (λιθολογικών, στρωματογραφικών, υδρογεωλογικών, γεωχημικών, γεωφυσικών και τεκτονικών) τα οποία θα προκύψουν από εργασίες πεδίου, μετρήσεις, αναλύσεις και επεξεργασία των πρωτογενών δεδομένων.

Για την ολοκλήρωση της παραπάνω ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης απαιτείται χρονικό διάστημα 3 μηνών από την ανάθεση. Το κόστος της ανέρχεται στο κατά αποκοπήν τίμημα των 12000 € + ΦΠΑ.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.
Με εκτίμηση,

Καθ. Α. Κελεπερτζής


Επιστολή από κ. Κ.Γκίκα προς Νομάρχη Ανατολικής Αττικής κ.Κουρή

18 Μαρτίου 2010
Κυριάκος Γκίκας
Παύλου Κουντουριώτη 2
Γραμματικό – Αττικής
Τ.Κ 19007
E-mail: kyriakosgkikas@yahoo.co.uk

Προς:Νομαρχία Ανατολικής Αττικής
Κοιν:Κοινότητα Γραμματικού

Αγαπητέ Κύριε Κουρή,
Σε συνέχεια της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, δείτε γνωστοποίηση ενδιαφέροντος για εκπόνηση μελέτης στη θέση Μαύρο Βουνό Γραμματικού, από τον κ. Α. Κελεπερτζή στο τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών .Ο αγώνας σας όλα αυτά τα χρόνια κατά του ΧΥΤΑ στη θέση Μαύρο Βουνό Γραμματικού ήταν και είναι δεδομένος και η Νομαρχία Ανατολικής Αττικής στάθηκε στο πλευρό μας. Σαν κάτοικος Γραμματικού ζητώ την οικονομική βοήθεια της Νομαρχίας σε αυτή μας τη προσπάθεια, ώστε να αποτρέψουμε το οικολογικό έγκλημα.

Είμαι στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με Τιμή
Κυριάκος Γκίκας

Επιστολή από κ. Κ.Γκίκα προς Δικηγόρο κ. Α.Παπακωνσταντίνου
Ο κ. Α.Παπακωνσταντίνου ειναι δικηγόρος της κοινότητας Γραμματικού

22 Μαρτίου 2010
Κυριάκος Γκίκας
Παύλου Κουντουριώτη 2
Γραμματικό – Αττικής

Αγαπητέ Κύριε Παπακωσταντίνου,

Παρακαλώ όπως σχολιάσετε την απάντηση του Κυρίου Κελεπερτζή ώστε να παρθεί απόφαση για αναγκαιότητα ή μη της εν λόγω μελέτης.

Με Τιμή

Κυριάκος Γκίκας

Επιστολή από Δικηγόρο κ. Α.Παπακωνσταντίνου προς κ. Κ.Γκίκα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Δρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Πατριάρχου Ιωακείμ 30-32, 10675 Αθήνα - Κολωνάκι
Τηλ. 210-7222007, Fax 210-7222182

22/3/2010
ΠΡΟΣ: κ. Κ. Γκίκα
ΚΟΙΝ.: Προέδρου Κοινότητας Γραμματικού κ. Ν. Κούκη

Θέμα: ΜΕΛΕΤΗ κ. ΚΕΛΕΠΕΡΤΖΗ

Αγαπητέ κ.Γκίκα


Είναι σαφές ότι ενδεχόμενη Μελέτη του κ. Κελεπερτζή, η οποία θα κλονίσει τις τεχνικές προϋποθέσεις της χωροθέτησης θα είναι χρήσιμη. Οι απόψεις του Δρ. Κελεπερτζή που θέτει με την τελευταία επιστολή του προσανατολίζουν προς αυτή την κατεύθυνση. Θα ήταν ακόμη σημαντικότερο εάν ετίθεντο και τεχνικά ζητήματα που προέκυψαν μετά το έτος 2003. Σας υπενθυμίζω ότι εναπόκειται στην Κοινότητα Γραμματικού να εκτιμήσει και να σταθμίσει κάθε τυχόν κόστος με το ανωτέρω όφελος που μπορεί να προκύψει από παρόμοια Μελέτη.

Με φιλικούς χαιρετισμούς


ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Επιστολή από κ. Α.Κελεπερτζη προς κ. Κ.Γκίκα

Αγαπητέ κ. Γκίκα,

Αναφορικά με την επιστολή σας προς τον κ. Παπακωνσταντίνου και την απάντηση του προς εσάς θα ήθελα να σας ενημερώσω για τα εξής. Από τα μέχρι στιγμής δεδομένα, που περιλαμβάνουν α) την ενδελεχή ανασκόπηση της κατατεθείσας Μ.Π.Ε. β) τις παρατηρήσεις και μετρήσεις υπαίθρου που διεξήγαγε η ερευνητική μου ομάδα και γ) τον συγκερασμό των παλαιών δεδομένων με νέα τα οποία έχουν προκύψει μέχρι στιγμής από την εκπόνηση της παρούσας μελέτης, κατά τη γνώμη μου προκύπτουν σαφώς τεχνικά κενά, τα οποία αντιβαίνουν τις απαιτήσεις για χωροθέτηση ΧΥΤΑ στη θέση Μαύρο Βουνό Γραμματικού όπως αυτές ορίζονται από την Η.Π. 29407/3508 του 2001 (Κεφάλαιο Γ, Άρθρο 20, Παράρτημα Ι). Συνεπώς, πιστεύω ότι τα καινούργια αυτά στοιχεία μπορούν να αποτελέσουν πολύ ουσιαστικά εργαλεία για την εκδίκαση της προσφυγής την 3η Μαϊου.(Ημερομηνία εκδίκασης στο ΣτΕ η οποία ανεβλήθη)

Με εκτίμηση,

Δρ. Ακ. Κελεπερτζής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου