.

Αρμοδιότητα της Β' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων είναι να προβάλει τα ευρήματα που έρχονται στο φως στις περιοχές ευθύνης της.

Πώς εξηγείται η κραυγαλέα αδιαφορία της κεντρικής και τοπικής εξουσίας προς την κομποστοποίηση και ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή;
Πρόκειται για μια λύση σχετικά φθηνή, που δεν έχει μεγάλο περιθώριο κέρδους για τους εργολάβους των σκουπιδιών και στηρίζεται στη συμμετοχή του κόσμου.

Δευτέρα, 10 Μαΐου 2010

Ερώτηση του ευρωβουλευτή Ν.Χουντή και απάντηση της ΕΕ.26 Φεβρουαρίου 2010

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Nikolaos Chountis (GUE/NGL) προς την Επιτροπή

Όπως είναι γνωστό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η απόφαση δημιουργίας ΧΥΤΑ στην περιοχή του Γραμματικού Αττικής είχε προκαλέσει μεγάλες κοινωνικές αντιδράσεις οι οποίες συνεχίζονται μέχρι και σήμερα και ταυτόχρονα υπάρχουν πληροφορίες ότι οι ελληνικές αρχές προτίθενται να δημιουργήσουν νέο ΧΥΤΑ στην περιοχή της Κερατέας Αττικής.
Η απάντηση της Επιτροπής σε ερώτησή μου (Η-0269/09) αναφέρεται στους ειδικούς όρους και τις προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται σύμφωνα με την οδηγία 1999/31/ΕΚ(1) και τονίζει: «Αυτή τη στιγμή η τήρηση των προϋποθέσεων δεν είναι ικανοποιητική. Ως εκ τούτου, δεν προβαίνει στις πληρωμές των δαπανών του εν λόγω έργου» και συνεχίζει, σημειώνοντας ότι: «Εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση της μη τήρησης των συγκεκριμένων προϋποθέσεων η Επιτροπή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναστείλει τις πληρωμές με βάση τον κανονισμό 1265/1999(2)». Με δεδομένο ότι με την επιστολή τους (D 2009-940210) οι Γενικοί Διευθυντές των συναρμόδιων διευθύνσεων Περιβάλλοντος και Περιφερειακής Πολιτικής τονίζουν ότι: «Η μέθοδος υγειονομικής ταφής αποτελεί τον τελευταίο, στην ιεραρχία διαχείρισης αποβλήτων, τρόπο διάθεσης και φαίνεται ότι δεν τυγχάνει κοινωνικής αποδοχής».
Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Σήμερα τηρούνται οι προϋποθέσεις της οδηγίας;
2. Τι ενέργειες πρόκειται να κάνει η Επιτροπή ώστε να σταματήσει τη δημιουργία ενός ακόμη απαράδεκτου χώρου συσσώρευσης αποβλήτων που προκαλεί τις δικαιολογημένες αντιδράσεις των κατοίκων;

28 Απριλίου 2010
Απάντηση του κου Potocnik εξ ονόματος της Επιτροπής
Γραπτές ερωτήσεις : E-0952/10 , E-1842/10
Η απάντηση της Επιτροπής στην ερώτηση H-269/09(1) αναφέρεται στον
ΧΥΤΑ Γραμματικού, ενώ η παρούσα ερώτηση αναφέρεται στον ΧΥΤΑ Κερατέας।

Και τα δύο έργα που αφορούν την κατασκευή του ΧΥΤΑ στο Γραμματικό και την Κερατέα έχουν λάβει το 2004 έγκριση για τη χορήγηση ενισχύσεων από το Ταμείο Συνοχής. Η υγειονομική ταφή είναι αποδεκτή μέθοδος διαχείρισης των αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι απαιτήσεις της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας. Οι αποφάσεις της Επιτροπής για τη χορήγηση ενισχύσεων περιλαμβάνουν διάφορους ειδικούς όρους, οι οποίοι αποσκοπούν στη διασφάλιση της συμμόρφωσης των έργων με την ενωσιακή νομοθεσία για τη διαχείριση αποβλήτων (κυρίως την οδηγία 99/31/ΕΚ(2)).

Ωστόσο, η Επιτροπή δεν ήταν ικανοποιημένη όσον αφορά την τήρηση των ειδικών όρων. Επιπλέον, λόγω των δικαστικών διαδικασιών στο ελληνικό ανώτατο δικαστήριο, οι οποίες κινήθηκαν από θιγόμενους πολίτες, καθυστέρησε η εφαρμογή των εν λόγω έργων. Κατόπιν τούτου, οι ελληνικές αρχές ζήτησαν να τροποποιηθούν οι αποφάσεις συγχρηματοδότησης της Επιτροπής, ιδίως να παραταθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010 η προθεσμία για την ολοκλήρωση των έργων.

Το 2007, ο Άρειος Πάγος απέρριψε όλα τα επιχειρήματα που προέβαλαν οι πολίτες, θεωρώντας ότι η επιλογή και η έγκριση των χώρων υγειονομικής ταφής ήταν σύμφωνες με την ελληνική νομοθεσία, συμπεριλαμβανόμενης της ελληνικής νομοθεσίας για τη μεταφορά σχετικών τμημάτων της νομοθεσίας της ΕΕ (όπως οι οδηγίες 85/337/EΟΚ(3) και 99/31/ΕΚ). Η Επιτροπή θα ήθελε να τονίσει ότι οι εθνικές δικαστικές αρχές, που φέρουν την κύρια ευθύνη για την εξασφάλιση της τήρησης του ενωσιακού δικαίου από τα κράτη μέλη, καλούνται, όποτε αυτό απαιτείται, να ερμηνεύουν το εθνικό δίκαιο με βάση το γράμμα και το πνεύμα της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ και, συνεπώς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας εφαρμογής(4).

Παρά τις εν λόγω αποφάσεις του Δικαστηρίου, που επιβεβαιώνουν ότι τα έργα συμμορφώνονται με το κοινοτικό περιβαλλοντικό δίκαιο, για διάφορους λόγους συνεχίστηκε η καθυστέρηση στην εφαρμογή των σχεδίων, συνεπικουρούσας της έντονης αντίδρασης από κατοίκους, οι οποίοι εμπόδιζαν τις εργασίες κατασκευής.

Σύμφωνα με πρόσφατες πληροφορίες από τις ελληνικές αρχές, η κατασκευή του χώρου υγειονομικής ταφής στο Γραμματικό προχωρεί τώρα ικανοποιητικά και ο χώρος αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στις αρχές του 2011. Η δημιουργία του χώρου υγειονομικής ταφής στην Κερατέα δεν έχει ακόμη αρχίσει και η Επιτροπή ζήτησε από τις ελληνικές αρχές λεπτομερή ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο του έργου, το αργότερο έως το Μάιο του 2010. Όσον αφορά τους ειδικούς όρους, η Επιτροπή είναι ικανοποιημένη με τα μέτρα που έχουν ληφθεί.

Σε αυτό το στάδιο δεν είναι δυνατόν να στοιχειοθετηθεί παραβίαση της οδηγίας 99/31/ΕΚ. Πρέπει επίσης να υπενθυμιστεί ότι η συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία θα ελεγχθεί επίσης όταν οι δύο χώροι υγειονομικής ταφής τεθούν σε λειτουργία.

Η Επιτροπή λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα έργα θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τις αποφάσεις του 2004 του Ταμείου Συνοχής, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών όρων τους σε σχέση με την οδηγία 99/31/ΕΚ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου