.

Αρμοδιότητα της Β' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων είναι να προβάλει τα ευρήματα που έρχονται στο φως στις περιοχές ευθύνης της.

Πώς εξηγείται η κραυγαλέα αδιαφορία της κεντρικής και τοπικής εξουσίας προς την κομποστοποίηση και ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή;
Πρόκειται για μια λύση σχετικά φθηνή, που δεν έχει μεγάλο περιθώριο κέρδους για τους εργολάβους των σκουπιδιών και στηρίζεται στη συμμετοχή του κόσμου.

Πέμπτη, 12 Αυγούστου 2010

Προμήθεια εξοπλισμού ΧΥΤΑ Γραμματικού 1.062.401,00 €

Προμήθεια εξοπλισμού ΧΥΤΑ Γραμματικού για το έργο κατασκευή ΧΥΤΑ στην ΟΕΔΑ ΒΑ Αττική στη θέση Μαύρο Βουνό Γραμματικού (αυτοκινούμενος συμπιεστής απορριμμάτων, ερπυστριοφόρος προωθητής γαιών, ελαστιχοφόρος φορτωτής, ανατρεπόμενο φορτηγό), Α.Π. 954/03-02-2010 ΔΕΣΕ περιφέρεια Αττικής-Χαλκοκονδύλη 15, τηλ. 210/5241979 - 210/5237927. 
Ημ/νία Υποβολής: 11/8/2010
Ώρες υποβολής: Από: 12:00 μμ
Εγγύηση Συμμετοχής: 0,00 €


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου