.

Αρμοδιότητα της Β' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων είναι να προβάλει τα ευρήματα που έρχονται στο φως στις περιοχές ευθύνης της.

Πώς εξηγείται η κραυγαλέα αδιαφορία της κεντρικής και τοπικής εξουσίας προς την κομποστοποίηση και ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή;
Πρόκειται για μια λύση σχετικά φθηνή, που δεν έχει μεγάλο περιθώριο κέρδους για τους εργολάβους των σκουπιδιών και στηρίζεται στη συμμετοχή του κόσμου.

Κυριακή, 22 Αυγούστου 2010

Νέα χάραξη των οδών προσπέλασης προς τον ΧΥΤΑ στο Μαύρο Βουνό , από την Περιφέρεια Αττικής.


Με την 3508/29-7-2010 απόφαση της η Περιφέρεια Αττικής , ανακαλεί την 1464/30-3-2010 προηγούμενη απόφαση της που αφορούσε την διάνοιξη οδών προσπέλασης προς τον ΧΥΤΑ και την αντικαθιστά με την 3585/4-8-2010.

Οι βασικές διαφορές αφορούν την επαναχαραξη των οδών και αύξηση του συνολικού εμβαδού των νέων διανοίξεων κατά 37.000 τ.μ.

Η ενέργεια αυτή της περιφέρειας δημιουργεί ερωτηματικά , όπως εάν η νέα απόφαση συνοδεύεται από Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και η σημαντική αύξηση του εμβαδού των νέων διανοίξεων.

Στις επόμενες ημέρες θα αναρτήσουμε τον χάρτη της νέας χάραξης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου